woensdag 30 april 2014

Hoe is het leven op een Galactisch Ruimteschip?Betreft de ‘Neptunus’, het belangrijkste ‘moederschip’ van de Sterrenvloot.

Deel 4

Wat voorafging.

Ashira is de Opperbevelhebber van een Galactische ‘Sterrenvloot’ en Commandant van de ‘Verenigde Strijdmacht van de Buitenste Galaxies’. De ‘Buitenste Galaxies’ betekent in deze zin, de meest verreweg zijnde Sterrenstelsels. Sterrenstelsels die vele lichtjaren van ons verwijderd zijn. Hij geeft de leiding aan duizenden schepen van de Sterrenvloot en is tevens het hoofd van de Galactische federatie en ‘Intergalactische Raad’ binnen ons Universum. Zijn verhaal werd vastgelegd door Linda Dillon. Linda Dillon is een Amerikaanse schrijfster, die inmiddels al drie boeken over haar ervaringen en het komende Aquariustijdperk geschreven heeft. Haar boeken zijn alleen in het Engels te verkrijgen, vertalingen zijn er nog niet. Linda Dillon leeft met toestemming van ‘Buitenaardse Intelligenties’ al gedurende 20 jr.  een bio-lokaal leven. Dat wil zeggen zij zowel enerzijds op een ruimteschip leeft en anderzijds in onze fysieke wereld. Gedurende de nachtelijke uren treedt zij uit haar lichaam en leeft dan op de ‘Neptunus’ het kosmische ruimteschip (moederschip) van de Sterrenvloot. Het moederschip waar Ashira het bevel over voert. Tevens voert hij zoals gezegd, als Commandant het bevel over duizenden van dergelijke ruimteschepen in onze Kosmos. Linda Dillon, die tevens Channeler is en op deze manier veel buitenzintuigelijke informatie doorkrijgt, heeft uitgebreid contact met Ashira en legde met toestemming van hem, zijn verhaal over het ‘Galactische leven’ in de ruimte op papier vast. Het verhaal van Ashira verloopt dan als volgt: ‘’ De Neptunus is een ruimteschip dat niet op een traditionele wijze met fysieke materialen ‘geconstrueerd’ is, maar een ruimtevaartuig dat zowel ‘energetisch als voor een belangrijk deel ook organisch’ is opgebouwd. In zeer primitieve vorm zou men de huidige technologische ontwikkelingen van de ‘Drie D printer’ enigszins als voorbeeld kunnen nemen. Men voert een ‘idee of een bepaalt ontwerp’ in, in een computer en geeft aan de printer de opdracht het ontwerp in fysieke vorm uit te printen. Bij de geprinte vorm komt verder geen ‘constructie’ meer te pas en de vorm wordt dan kant en klaar ‘uitgeprint’. Aangezien we bij de Neptunus spreken over andere (metafysische) energieniveaus en over technologische beschavingen die ons zéér ver vooruit zijn, dan moet men zich voor stellen dat bij hun wel al de technieken bestaan die het hen mogelijk maakt grotere objecten, vanuit een voorgeprogrammeerd ontwerp in één keer tot stand te kunnen laten brengen. Gelet op de energetische en organische eigenschappen van dergelijke moederschepen (lichtschepen), moet men dergelijke ruimtevaartuigen zien als een complete miniatuur wereld, die als een kopie van de ‘thuisplaneet’ een volledige ‘leefwereld’ voor de opvarenden vertegenwoordigt.

Als vervolg op deel 3 vertelt Ashira verder.

In contact met de mediamieke schrijfster Linda Dillon en radiomaakster Suzanne Maresca, die beiden een radio uitzending over ‘buitenaardse’ contacten verzorgen, vertelt Ashira vanuit zijn moederschip de ‘Neptunus verder’ over zijn leven op het ruimteschip en hoe zij vanuit hun beschaving tegenover de Aarde aankijken. Eén van de zaken waar wij graag over spreken zegt Ashira, is de schitterende schoonheid van jullie planeet. Zoals wij het al eerder uitgelegd hebben, zijn wij al zeer lang in jullie omgeving aanwezig, niet vanuit eigen belang maar om jullie prachtige planeet te bewaken en te zorgen dat de mensheid zijn evolutie tot een goed einde kan volbrengen. En wel op een zodanige wijze dat de mensheid in de toekomst in onze ‘Kosmische Federaties’ opgenomen kan worden.

Schoonheid van de planeet.

Voor ons is het een voortdurende vreugde om op jullie schitterende planeet aanwezig te zijn. Wat jullie als gewoon en normaal ervaren, is voor ons buitengewoon spectaculair! Er zijn in de Kosmos weinig planeten, waar een vergelijkbare ontwikkeling van de mens plaatsgevonden heeft en dan ook nog op een planeet met een zelfde soort schoonheid als op jullie Aarde. Een schoonheid die jullie doorgaans als normaal ervaren en waar menigeen de schoonheid er niet of nauwelijks van in wil zien of er van kan genieten. Dit is dan ook één van de redenen van het groot ‘Kosmisch Plan’ geweest om jullie in de ‘fysieke gestalte’ te houden waar jullie nog steeds in vertoeven. Gaia (de Aarde) is een planeet van de fysieke vormmanifestatie en van noodzakelijk belang voor de incarnatiecyclus waarin jullie verkeren. Jullie planeet is van zo een prachtige diversiteit dat men zéér veel levens op de planeet kan vertoeven, zonder dat men ook maar enigszins uitgekeken raakt op de geweldige schoonheid die de natuur op deze planeet allemaal te bieden geeft. Wij verbazen ons er voortdurend over dat jullie de schoonheid van de planeet niet zo ervaren als wij dat doen. Door alleen al de natuur in te gaan, in de tuin te werken, of eenvoudig weg het geruis van de bomen te horen of het gefladder en gekwetter van de vogels. Dat alleen al maakt het leven op jullie planeet al zo bijzonder. Of in de stad het hoofd niet omlaag te houden, maar regelmatig even omhoog te kijken, de lucht in te ademen en te genieten van de mooie wolkenluchten en te ruiken dat de Lente eraan komt. Dit alles maakt jullie wereld zo bijzonder en brengt de schoonheid van jullie planeet zo prachtig tot uitdrukking. Dat jullie er doorgaans amper de tijd voor nemen om daar intens van te genieten, gaat ons begrip soms min of meer te boven. Al naar gelang de klimatologische omstandigheden die er op een planeet voor kunnen komen, is elke planeet weer anders. Geen planeet is volledig identiek aan elkaar, er zijn altijd weer verschillen, mede omdat elk zonnestelsel weer een ander universum vertegenwoordigt met een apart energieniveau. En elk hemellichaam binnen een zonnestelsel ook weer aparte energieniveaus kent. Waardoor het leven op elke planeet zich weer net even anders ontwikkelt dan elders het geval zou kunnen zijn. Dit is dan ook waarom jullie in de toekomst ‘Steden van Licht’ zullen hebben. Dit is waarom zij gereconstrueerd en ‘metafysisch’ voorbereid zullen worden. ‘Steden van Licht’, zijn niet louter ‘overschrijvingen’ door jullie Hemelse vrienden. Maar zij worden reeds gebouwd en zijn al ‘onderweg’, omdat zij vertegenwoordigen waar jullie aan denken als zijnde jullie toekomst. Om steden te hebben waar de natuur zijn gang kan gaan, waar bloemen en vogels zijn en kinderen volop kunnen spelen. Dit is wat het ‘verdraagzaam’ maakt en waar er dingen van schoonheid gecreëerd kunnen worden. Of men nu in het meest afgelegen gebied op de planeet is of in het meest bevolkte deel van een land, er zal in de toekomst overal plaats voor ‘schoonheid’ zijn en een plek om even te stoppen, even uit te kunnen rusten en de zuivere lucht in te kunnen ademen.   

Wij komen van elders en reizen anders dan jullie.

Zoals gezegd zijn wij niet alleen al zeer lang (vele duizenden jaren) op jullie planeet aanwezig, maar vertoeven wij ook al heel lang onder jullie. Wij kunnen zoals ook al eerder opgemerkt is, ‘onopvallend’ onder jullie vertoeven. Maar inmiddels worden wij in toenemende mate door deze en genen herkend. Wij worden niet herkend omdat wij er ‘niet menselijk’ uit zouden zien, maar vanwege onze ‘energie en uitstraling’. Door de ‘twinkeling’ in onze ogen en onze vaak wat onhandige wijze van optreden en presentatie. Tenslotte komen wij ook van elders, zijn wij jullie niet en vertoeven wij telkens maar tijdelijk onder jullie. Veel mensen voelen en herkennen het verschil in ‘energie en uitstraling’, terwijl onze gestalte (veelal zeer lang) zeer zeker menselijk is, worden wij in toenemende mate herkend en op een ‘intuïtief’ niveau warm welkom geheten. En wat wij soms ook beschouwen als een ‘warm’ welkom, is dat er niet glashard gezegd wordt: ‘je ziet er niet naar uit dat je van hier bent, van welke planeet kom je wel niet?’ Dat zou nogal opdringerig zijn voor iemand die net ‘gearriveerd’ is en zich net onder de mensen begeeft. Maar wij zien wel dat onze ‘delegaties’ niet alleen maar acclimatiseren, maar zoals gezegd ook vaak ‘welkom’ worden geheten. Welnu, wij bezoeken de Aarde al vele tienduizenden jaren en mede vanuit het standpunt ‘soort zoekt soort’. Wij zijn vrijwel identiek aan jullie, maar alleen op een voor jullie zeer hoog beschavingsniveau. Vanuit ons beschavingsniveau reizen wij met onmetelijke en duizelingwekkende snelheden, snelheden die voor jullie in cijfers niet tot uitdrukking te brengen zijn. Ofwel met de snelheid van het Licht of soms vele malen de snelheid van het Licht. Overigens is ‘Licht hetzelfde als Liefde’, wat impliciet ook ons ‘ontwikkelings- of beschavingsniveau’ tot uitdrukking brengt. Wij reizen dus in wezen met de snelheid van ‘Liefde’ en maken daarbij gebruik van ‘Wormgaten en van Witte en Zwarte gaten’ in de Kosmos. Bovendien maken wij daarbij ook nog gebruik van de ‘interdimensionale’ verschillen in energieniveaus in de Kosmos. Met andere woorden, wij reizen van Kosmische dimensie naar Kosmische dimensie en reizen dus ‘Multidimensionaal’, hetgeen mede de snelheid van onze reizen verklaard. Wij kunnen volgens jullie tijdsbegrip letterlijk binnen een dag van het ene eind naar het andere eind van het Melkwegstelsel reizen.

Vele beschavingen en vele rassen.

Wij zeggen dit niet op een manier die onverschillig is, maar jullie kennen de volledige geschiedenis van de Aarde niet. Wij zouden niet willen pretenderen jullie leraren te zijn, maar we zijn sinds heuglijke tijden al op Aarde ‘Waarnemers’ geweest. En wij wisten gedurende de lange tijd dat we hier zijn met volle teugen van de Aardse schoonheid en het menselijk ras te genieten, dat op deze planeet gecreëerd was. Er zijn vele gelijkenissen (geen klonen), nalatenschappen, fysieke constructies, samenstellingen, DNA, multi-dimensionaliteit en al wat dies meer zij, die jullie met de Galactische en Intergalactische wezens als overeenkomst hebben. Er zijn namelijk lange periodes in jullie vroegste geschiedenis geweest, waar wij in zeer bewuste en actieve communicatie waren, met de verschillende rassen en beschavingen die destijds jullie planeet bevolkten. Gedurende de lange tijd dat Atlantis bestond, waren er ruimteschepen van overal vandaan uit de Kosmos, die naar jullie ‘Ruimtehavens’ kwamen. Er bestond destijds een uitgebreide uitwisseling tussen de toenmalige Atlantische beschaving en de Galactische en Intergalactische menselijke wezens. Er waren uitwisselingen op het gebied van: ‘cultuur, wetenschap, commercie, geneeskunde en de sociale contacten’, dit omdat we elkaar graag opzochten. Wat destijds ook leidde tot een zeer hoog beschavingsniveau van de toenmalige bevolking op het continent van Atlantis. Atlantis was overigens ook het enige continent waar deze ontwikkeling tot een hoog beschavingsniveau heeft geleid. De rest van de toenmalige bewoonde continenten verkeerden nog in een mindere en vaak primitieve staat van sociaal maatschappelijke ontwikkeling. De mensheid in Atlantis verwelkomden ons destijds hartelijk en wilden ook zeer graag deze contacten. Zij waren er ook aan toe om deze contacten met ons te onderhouden, de rest van de bewoonde werelden waren dat toen duidelijk niet. Maar die bezochten wij uiteraard wel, maar leidde verder niet tot een stimulans in hun ontwikkeling. De mens in Atlantis reisde niet zelf via ‘Sterrenschepen’ in de Kosmos, maar stond wel op de rand van deze ontwikkeling. De Atlantische beschaving vloog in kleinere voertuigen, gelijkend op wat jullie UFO’s noemen en uitsluitend in de Aardse sfeer. Dit is waarom zovelen van jullie het op een ‘intuïtief’ niveau zich nog ‘herinneren’, omdat een belangrijk deel van de Atlantische beschaving juist in deze tijd gereïncarneerd is. Met andere woorden, jullie vonden het destijds een normaal gebeuren om aan boord van uiteenlopende ‘Licht- of Sterrenschepen’ te komen en Galactisch of Intergalactisch te reizen. Jullie hadden handelsafgevaardigden en delegaties die ook trips in de Kosmos maakten. Dat is waarom jullie soms denken, ‘wel, ik geloof niet dat ik op bijvoorbeeld Andromeda leefde, maar ik kan mij het leven elders in de Kosmos wel voorstellen en ‘voel’ hoe het zou moeten zijn’. Het is omdat jullie die ‘ziel herinnering’ nog hebben van deze reizen en de vele uitwisselingen met ons.

De geschiedenis gaat veel verder.

Toen jullie na de ondergang van Atlantis door de donkere periodes van ontwikkelingen heengingen, trokken wij de ‘schilden’ ter bescherming van ons zelf wel op, maar stopten nooit met onze ‘wisselwerking’ met de mensheid en met onze zorg om de planeet. Welnu, er waren tijdens al die donkere periodes van latere beschavingen wel velen die hun voordeel uit deze periodes probeerden te halen, maar werden met betrekking tot de voortgaande ontwikkeling van de mensheid, door ons ergens anders in de Kosmos herplaatst. Zij waren door hun handelswijze niet meer toegestaan om op deze planeet of sterker nog in dit Universum hun levenscyclus te vervolgen. Maar onze eigen geschiedenis gaat veel verder terug in termen van onze relaties met jullie, dan dat de mens zich dat voor zou kunnen stellen. Jullie hebben in jullie inlandse Amerikaanse culturen de kennis van de ‘Anasazi’, die vanuit ons standpunt gezien ‘Pleiadiaans’ van oorsprong waren. Ter verduidelijking, de Anasazi’s (Navajo voor ‘voorouders van vijanden’) waren een inheemse prehistorisch Amerikaanse cultuur uit het zuidwesten van de Verenigde Staten. Bekend door hun opmerkelijk aardewerk en markante woningbouw. De bloeitijd van deze cultuur viel in de periode van 100 tot 1600 na Chr. Welnu, deze Anasazi’s die dus Pleiadiaans waren vermengden zich met de toenmalige bevolking en genoten een zeer lange en welvarende cultuur. Dat is dan ook waar veel ‘Sterrenzaden’ van jullie oorspronkelijk uit voortkwamen. Onze ‘wisselwerking’ met de mensheid op de planeet stopte na Atlantis in feite nooit, maar wij deden dat op een meer ‘indirecte’ wijze. Het was niet louter het feit (hoewel dat nogal veelzeggend is) dat jullie zo zachtjes aan jullie planeet te gronde zouden richten. Wat voor ons de reden was om jullie planeet gedurende lange tijd in een soort ‘cocon’ hebben gehouden, totdat jullie naar een cyclus toe zouden groeien waarin jullie zouden ‘herontwaken’. En de schoonheid van de resterende ‘houtstapel’ zouden zien die jullie achtergelaten hebben. Wij zochten jullie uit omdat wij wisten dat wij zoals dat in het verleden was geweest, een liefdevolle relatie met elkaar zouden kunnen hebben. Er zijn in de Kosmos veel planeten die een zeer gelijkaardige constructie als de Aarde hebben, maar de ‘gevarieerd- en verscheidenheid’ op deze planeet, alsook de ‘energie’ van de mens als zodanig is buitengewoon. En wel zodanig, zo wonderbaarlijk, dat wij er graag deel van uit willen maken. Wij willen graag dat jullie ons kennen en ons liefhebben op de manier waarop wij jullie kennen en van jullie houden.

Vervolg van wat Ashira te vertellen heeft in deel 5.  Inspiratie: ‘Denk met je hart’, Cobie de Haan. Het Internet. Literatuur over Atlantis.         


   

   


Geen opmerkingen:

Een reactie posten