dinsdag 20 maart 2012

De 'Broeders' uit de Ruimte 1

Overzicht van feiten en gebeurtenissen

Geloof in UFO’s nekt docent op TU Delft

Zaterdag 11 februari 2012 berichtte een landelijk dagblad: ‘Geloof in UFO’s nekt docent op TU Delft’. Een en ander betreft een niet met name te noemen Wetenschappelijk docent Lucht- en Ruimtevaarttechniek aan de TU Delft. Zijn rotsvaste geloof in buitenaardse wezens en vliegende schotels valt in de wetenschappelijke wereld van de TU niet in goede aarde. De  Doctor Ingenieur verklaart: ‘zij zijn met velen en ik denk dat ze de intentie hebben om ons te helpen met bepaalde problemen die wij op aarde hebben. De TU denkt er echter anders over, men vindt zijn uitlatingen niet goed voor de naam van de TU Delft. Inmiddels is hij overgeplaatst naar een andere afdeling van de TU, waar hij aan het wetenschappelijk imago van de TU minder schade kan berokkenen. De docent verklaart zelf: ‘ik heb gesproken met piloten, astronauten, luchtverkeersleiders en hoge militairen, die allemaal dezelfde mening als die van mij verkondigen’. Mensen met zware taken en die geestelijk zijn gescreend. Maar het onderwerp is helaas nog erg taboe in de wetenschappelijke wereld, doch de wetenschap is naar mijn idee verplicht hier aandacht aan te besteden. De signalen van onverklaarbare ‘verschijnselen’ aan het firmament zijn jaarlijks te talrijk, om altijd maar naar het ‘rijk der fabelen’ te verwijzen. Hoe denkt men in de Esoterische wereld hierover? In het navolgede verslag, dat vanwege de veelheid aan informatie in twee delen is opgesplitst, zal eerst uitgebreid in worden gegaan op de vele contacten die er de afgelopen decennia met Ruimte broeders zijn geweest. Een aantal opmerkelijke verhalen zijn hiervan nader belicht. Daarna wordt er ingegaan op de veelheid van onverklaarbare verschijnselen en hoe de verschillende landen met de informatie blijken om te gaan. Om vervolgens in het tweede deel nader in te gaan op de Esoterische betekenis van de informatie en op welke wijze de informatie van betekenis is voor de mensheid.

George Adamski
Het vroegste en destijds meest spraakmakende verslag over contacten met buitenaardse wezens is afkomstig van George Adamski. In het boek ‘Vliegende schotels zijn geland’ vertelt Adamski over zijn ontmoeting met een ‘mens uit een andere wereld’. Zijn verhaal begint met: ‘het was Donderdag, 20 november 1952 om ongeveer half een ’s middags dat ik voor het eerst persoonlijk contact had met een mens uit een andere wereld. Hij was naar de Aarde gekomen in zijn ruimteschip , een vliegende schotel. Hij noemde het een verkenner’. De ontmoeting vond plaats vlakbij ‘Desert Center in Arizona (VS). Adamski’s beweringen werden bevestigd door zes getuigen die op die dag bij hem waren en een notariële verklaring ondertekenden. Adamski verhaalt over zijn gesprekken met verschillende Ruimtebroeders. Ruimtebroeders die zowel van Mars, Saturnus als van Venus afkomstig waren. Adamski vertelde hoe hij een andere keer door een ruimteschip van Venus meegenomen was op een reis naar de maan. De bemanning bestond uit een dertigtal Venusianen. De Venusianen beschreef Adamski als de alleraardigste mensen. Hij vertelde dat zij niet met kwade bedoelingen waren gekomen, maar bezorgd waren over onze experimenten met kernenergie. Zelf woonden de Venusianen op hun eigen planeet in volmaakte harmonie met elkaar.  Adamski overleed op 74 jarige leeftijd op 23 april 1965.

Contacten met Venusianen
Een ander opmerkelijk verhaal was van Ernest Arthur Bryant een Engelsman. Ernest had naar zijn zeggen op 24 april 1965 een ontmoeting met drie ‘wezens uit de ruimte’. Zij hadden hem een rondleiding in hun ruimtevaartuig gegeven. Drie maanden daarna op 7 juni 1965 had hij een tweede ontmoeting met deze wezens, evenals de eerste keer ook nabij Scoriton (Devon VK). Ook hij vertelde over contacten met Venusianen. Een derde verhaal werd opgetekend door Georgio Dibitonto in zijn boek ‘Engelen in sterrenschepen’, dat oorspronkelijk in het italiaans verscheen. Hij beschreef hierin hoe hij in april 1980 een ontmoeting had met een zeer welgeschapen jongeman, die hem instrueerde om met zijn auto de heuvels rond Genua in te rijden. Hij werd naar een open plek in een beboste vallei geleid waar hij een UFO aantrof en benaderd werd door de bemanningsleden ervan. Ook na zijn eerste ontmoeting had hij nog regelmatig contacten met deze mensen. Ook zij kwamen van Venus.

Antonio Villas-Boas
Een ander verhaal betrof een eenvoudige Braziliaanse boer Antonio Villas-Boas in oktober 1957. Antonio werd door verscheidene kleine, humanoïde wezens aan boord van een UFO geleid en vervolgens seksueel tot opwinding gebracht door een beeldschoon vrouwelijk ruimtewezen met roodblond haar. Antonio Villas-Boas vertelde dat de ruimtewezens hem op een een of andere manier hadden gedrogeerd voordat hij werd verleid. Na het gebeuren wees de vrouw op haar buik en de ‘hemel’ met een gebaar dat hij interpreteerde als ‘ik ga straks daarboven jouw baby krijgen’. Een arts in Rio de Janeiro ontdekte dat Antonio aan een milde vorm van ‘bestraling’ had blootgestaan. Het verhaal werd lang stil gehouden maar uiteindelijk in 1964 doorgegeven aan het Britse UFO tijdschrift ‘Flying Saucer Review’, die het publiceerde. Zelf had de Braziliaanse boer door het voorval met de UFO, een transformatie van zijn persoonlijkheid ondervonden. Hij werd geleidelijk aan intelligenter, zijn uiterlijk veranderde en hij begon filosofie te studeren.

Cynthia Appleton
In november 1957 vond er een volgend voorval plaats in Engeland. In een soort ‘bliksemflits’, die schroeiplekken op een oude krant achterliet, verscheen plotseling uit het niets een menselijk wezen met lang, blond haar in het huis van Cynthia Appleton. Een jonge moeder in Birmingham. Gedurende dit bezoek en verscheidene keren daarna, praatte het wezen over de gevaren van kernenergie en vertelde hij dat hij vanuit de ruimte naar de Aarde was gekomen. Bij latere bezoeken verscheen het ruimtewezen in een ouderwets zwart pak en een donkere auto, als de ‘Man in het Zwart’. Bij één van de bezoeken vertelde het wezen dat Cynthia zwanger zou worden. Hij vertelde de geboortedatum, het gewicht en de naam van het nog te krijgen kind. Hetgeen naderhand ook precies zo uitkwam.

Stefan Denaerde
Een buitengewoon opmerkelijk verhaal betreft een verhaal van Nederlandse bodem. Stefan Denaerde (pseudoniem) vertelde over de ontmoetingen die hij medio 1968 had met humanoïde wezens van een planeet Iarga, dat op ongeveer 10 lichtjaren van onze Aarde is verwijderd. De ooggetuige is een werktuigbouwkundig ingenieur, welbespraakt, zeer intelligent en van onbesproken gedrag. De man was destijds een bekende industrieel en eigenaar van verschillende internationale bedrijven. Hij geloofde nooit in UFO’s of in verschijnselen van dien aard, totdat hij er zelf mee geconfronteerd werd. Hij is ervan overtuigd dat wat hem overkomen is, ook daadwerkelijk plaats heeft gevonden. Stefan Denaerde stootte in 1968 in de Schelde met zijn boot op een onderwater liggende UFO en komt naar aanleiding hiervan met de bemanning in contact. In de UFO wordt hij via computers en films (op een wijze die op Aarde toen nog niet bestond) op de hoogte gebracht van hun leefwijze, hun sociale structuur en hun zeer hoge technologische ontwikkeling. De Iarganen vertelden Stefan dat onze technologische ontwikkeling veel verder is, dan ons sociaal beschavingsniveau ons eigenlijk toe zou mogen laten. En dat zij als buitenaardse beschaving zich ernstig zorgen maakte over deze ontwikkeling. Zij vertelden dat de ethische opvattingen die wij hanteren en de ‘zogenaamde normen en waarden’ van ons beschavingsniveau, ons blokkeren in contact te kunnen treden met intergalactische beschavingen van buiten ons Zonnestelsel. Hetgeen overigens nog steeds de reden is dat contacten met UFO’s tot op heden slechts zeer incidenteel plaats kunnen vinden.

De vele ontmoetingen en zelfs intergalactische reizen die Stefan Denaerde ten deel viel, heeft hij te boek gesteld. Welk boek in 1969 onder de naam ‘Buitenaardse beschaving’ voor het eerst op de markt kwam. De vele prachtige illustraties in het boek zijn vervaardigd door de bekende gebr. Robbert en Rudolf Das. Deze autoriteiten op het gebied van grafische vormgeving verklaarden destijds volledig achter het waarheidsgehalte van Stefan Denaerde’s ervaringen te staan. Hij kreeg met zijn verhaal destijds buitengewoon veel media-aandacht. Maar omdat zijn ervaringen zo ‘bizar’ en zo moeilijk te bevatten zijn, is het boek in de categorie ‘sciencefiction’ verhalen ondergebracht, hetgeen zeer onterecht is en afbreuk doet aan de betekenisvolle boodschap die het verhaal aan de mensheid over wil brengen. De ervaringen van ‘Stefan Denaerde’ zijn zo mogelijk nog spectaculairder dan datgene wat George Adamski destijds heeft meegemaakt en wellicht het mooiste wat men ooit met Ruimtewezens mee kan maken.

Paus Johannes XXIII
Een uitzonderlijk verhaal betreft paus Johannes XXIII. Op 23 juli 1985 publiceerde een Amerikaanse krant dat deze paus, bekend als de ‘goede en zeer geliefde paus’, in de jaren ’60 ontmoetingen had met buitenaardse wezens. Eén zo’n ontmoeting, als zeer bijzonder en goed gedocumenteerd weergegeven, vond plaats medio 1961 in het zomerverblijf Castel Gandolfo (Italië) en beschreven door een van de assistenten (een bisschop) van de paus.  De assistent verklaarde: ‘de paus en ik bevonden ons in de tuin van het landgoed, toen plotseling een UFO boven onze hoofden verscheen. De UFO was ovaalvormig en had blauwe en amberkleurige flikkerende lichten. Het vaartuig leek een paar minuten boven onze hoofden te vliegen en landde toen op het gras aan het zuideinde van de tuin. Er kwam een vreemd wezen uit het vaartuig, hij zag er menselijk uit, behalve dat hij omgeven werd door een goudkleurig licht en dat hij enigszins puntige oren had. De assistent vertelde: de paus en ik knielden neer. We wisten niet waarvan we op dat moment getuige van waren, maar beseften wel dat dit niet van deze wereld afkomstig was. De Heilig Vader stond op en liep naar het wezen toe. De paus en het wezen bleven ca. 20 minuten bij elkaar.  Ik bleef op gepaste afstand. Het leek of ze intensief met elkaar in gesprek waren. Zij riepen mij niet, dus bleef ik waar ik was en kon ik niets van hun conversatie horen. Het wezen draaide na het gesprek zich om en liep naar het vaartuig toe, waarna het direct weer vertrok. De Heilige pontifex kwam naar mij toe en zei tegen me: ‘De Zonen Gods zijn blijkbaar overal. Soms vinden we het moeilijk om onze eigen broeders te herkennen en ook te erkennen.’ Destijds kreeg dit verslag niet veel aandacht, maar later in 2007, werd op een oecumenisch congres in Peru waar ook ufo-deskundigen bij aanwezig waren, nog aandacht besteed aan dit voorval met de paus. De bisschop van de ‘Oecumenische Katholieke Kerk van Jezus Christus’, Higinio Alas verklaarde toen: ‘Wanneer we geloven dat God de wereld en het Universum heeft geschapen, dan moet er ook leven elders in het melkwegstelsel zijn en op de vele planeten die daartoe behoren’.

George Adamski ontmoet de Paus.
George Adamski had nog op 31 mei 1963 een ontmoeting met paus Johannes XXIII. De paus verklaarde bij de ontmoeting: ‘ik verwachtte u al enige tijd’.  Adamski overhandigde de paus onder andere een verzegelde boodschap, die hij eerder van een Ruimte wezen in Kopenhagen had gekregen. Op zijn beurt gaf de paus Adamski een nieuwe gedenkpenning van de Oecumenische Raad, die toen nog niet verkrijgbaar was. Twee dagen later, op tweede Pinksterdag stierf paus Johannes XXIII. Bron: Canal TV4, Mexico en het boek ‘The Untold Story’ van Lou Zinsstag.

Kirsan Ilyumshinov
Tot slot een verhaal die in 2010 de wereldpers haalde en voor velen nog in het geheugen ligt. De Russische pers publiceerde op 6 mei 2010 het volgende: ‘De Russische president Dmitry Medvedev laat de mogelijke ontvoering van Kirsan Ilyumshinov onderzoeken'. De man, die gedurende 17 jaar president was van de Russische deelstaat Kalmukkië, is ervan overtuigd dat hij in 1997 ontvoerd werd door Ruimte wezens. Ilyumshinov vertelde dat hij op 18 september 1997 in zijn appartement in Moskou bezocht werd door ‘menselijk wezens in gele ruimtekledij’. Die namen hem mee in hun ruimteschip, waar de Russische leider in kwestie een volledige rondleiding kreeg. Ilyumshinov is ervan overtuigd dat hij en de ruimtewezens telepathisch met elkaar hebben gecommuniceerd. Het parlement heeft Medvedev gevraagd de zaak nader te laten onderzoeken. Tevens werd gevraagd om uitgebreide voorschriften, die aan kunnen geven hoe politici met dergelijke uitzonderlijke informatie om moeten gaan.

Afgezien van al deze ontvoeringen worden er tot op heden in toenemende mate wereldwijd steeds meer UFO’s waargenomen. Talloze foto’s en videobeelden zijn er inmiddels van ‘ongeïdentificeerde vliegende objecten’ verschenen. De meldingen zijn dermate talrijk dat verscheidene landen hun dossiers hierover al openbaar hebben gemaakt.

UFO waarnemingen
Al decennia lang worden over de hele wereld meldingen gedaan van UFO’s, die door toevallige ‘voorbijgangers’ uit alle lagen van de bevolking, op willekeurige momenten van de dag werden waargenomen. De onderstaande selectie is van de afgelopen 10 jr. slechts een fractie van de zeer vele berichten uit de media wereldwijd. Het gaat hier om waarnemingen van echte ‘ongeïdentificeerde vliegende voorwerpen’ die door, rationeel denkende mensen met het volle verstand zijn waargenomen en zijn gemeld bij plaatselijke autoriteiten of lokale media.

Argentinië: november 2002, UFO’s boven Buenos Aires. Gezien en op video vastgelegd door ooggetuigen op de grond. Minuten lang drie UFO’s redelijk laag boven  de stad. Colombia: 28 november 2002, meerdere schijfvormige UFO’s boven Bogota. De UFO’s zijn op video vastgelegd voordat zij plotseling verdwenen. Mexico: 17 november 2002, een bolvormige metaalachtige UFO boven Mexico-stad. De UFO ook opgemerkt door de luchtverkeersleiding vliegveld Mexico-stad. Nieuw-Zeeland: 24 december 2002, ca 20 minuten lang 12 groenachtige UFO’s in formatie vliegend boven Whangaparaoa, tot zij achter de wolken verdwenen. Verenigde Staten: 20 december 2002, een laag overvliegende witte UFO die veel ‘licht’ uitstraalde. Waargenomen boven Alphretta in Georgia en verdween plotseling heel snel. Mexico: 5 maart 2004, 16 UFO’s gefilmd door piloten van de luchtmacht. De video werd getoond op de nationale televisie. Frankrijk: 15 mei 2004, in V-formatie vliegende vloot van UFO’s boven Bourgondië. De UFO’s zijn 20 min. lang gefilmd voordat zij plotseling verdwenen. Gemeld bij de krant. Canada: 28 maart 2004, luchtverkeersleiding luchthaven Winnipig zagen een UFO (niet zichtbaar op de radar). Men zag het een minuut voordat het plotseling verdween. Iran: 27 april 2004 boven Teheran. Een witte fonkelende schijf (UFO) op video vastgelegd en op de staatstelevisie uitgezonden. Groot Brittannië: 27 oktober 2005, twee UFO’s waargenomen. Eén met een zoemend geluid en laag overvliegend boven Oxfordshire en een soortgelijke UFO later boven Oxford. G root Brittannië: 9 maart 2006, zilverkleurige UFO door verscheidene mensen waargenomen boven Putney, London. De UFO had was groot en had een ‘tetraëder’ achtige vorm. Verenigde Staten: 6 februari 2007, boven Phoenix een vloot UFO’s als zeer heldere flikkerende lichten waargenomen. Video-opnamen op de lokale TV uitgezonden. Verenigde Staten: op 24 januari 2007 boven North Carolina een turkooisachtige UFO. Een duidelijke foto getoond in een uitzending bij CNN.  Nederland: 14 juli 2007, een blauwgroene UFO waargenomen boven Helmond. Nederland:  15 juli 2007, twee oranjekleurige UFO’s duidelijk waargenomen boven Enschede. Nederland: 15 juli 2007, twee soortgelijke UFO’s waargenomen boven Eindhoven. Engeland: 5 november 2008, Dundry Hill zuid-west Bristol. Een kleine vloot UFO’s niet al te hoog in de lucht die rood/witte lichtstralen projecteerden. Voorval op video vastgelegd. China: 21 juni 2008, Chongqing. Op foto’s vier lichtende UFO’s vastgelegd.  Italië: 21 april 2008, Achille Zaghetti. Captain lijnvliegtuig van Milaan naar London. Zag UFO met grote snelheid voorbijschieten en maakte daarvan melding. Voorval nooit opgehelderd. Brazilië: 8 februari 2009, Rio Branco-Stad. Filmploeg filmt 2 uur lang een UFO, die telkens van kleur veranderde. 25 ooggetuigen aanwezig. Engeland: 16 februari 2009, Colchester, Essex. Een heldere oranjekleurige UFO op ca. 30 m boven de grond op video vastgelegd. Gepubliceerd in the Sun. Colombia: 15 april 2009, Pereira. Journalist filmt een UFO, het vloog redelijk laag over gebouwen van de stad. Het toestel verdween plotseling op mysterieuze wijze. Australië: 21 maart 2010, Sydney. Eén grote en twee kleine UFO’s op ca. 400 m hoog boven de stad. Zij straalden een oranje licht uit en verdwenen plotseling razend snel. Mexico: 3 januari 2010, Metepec. Een achthoekige, stervormige UFO niet al te hoog boven de grond. Het voorwerp op film vastgelegd en op You Tube gezet. Tevens gepubliceerd. Argentinië: 27 november 2009, Stads Salta. Honderden ooggetuigen zagen een zeer grote UFO met veel lichten boven de stad. Gedurende het voorval was er een stroomstoring.     Ver. Koninkrijk: 29 december 2009, Bolton. 20 min. lang twee UFO’s waargenomen. Ver. Koninkrijk: 27 december 2009, Harwood. Vloot fonkelende oranjekleurige UFO’s waargenomen. Beide voorvallen gepubliceerd door lokale media.  China: 7 juli 2010, Hangzhou. Plaatselijke luchthaven een uur lang gesloten door een laag ‘hangende’ zeer duidelijke grote UFO. Er zijn video’s opnames en publicaties op You Tube. Verenigde Staten: 4 juli 2010, Kentucky. Stralende oranjekleurige UFO boven Louisville. Verenigde Staten: 9 mei 2010, Missouri. Cilinderachtige UFO waargenomen. Verenigde Staten: 29 mei 2010, Los Angeles. Gefilmde ringvormige UFO niet al te hoog. Verenigde Staten: 26 mei 2010, Pennsylvania. Een ca. 1500 m. groot, laag zwevende UFO. Polen: 26 juni 2010, stad Lowicz. Verscheidene UFO’s waargenomen. Bron You Tube. Japan: 21 maart 2006. Boven Mount Fuji een prachtig verlichte ca. 1500 m grote UFO waargenomen en gefotografeerd. De foto werd gepubliceerd. Rusland: 23 oktober 2010, Moskou. Twee UFO’s gezien, die van kleur veranderde. Turkije:  5 november 2010, Vloot in V-formatie van UFO’s. Film op You Tube geplaatst. Nieuw Zeeland: 26 december 2010, Cambridge. UFO gefilmd en gezet op You Tube. Groot Brittannië: 24 juli 2010, Brighton. Oranjekleurige UFO boven de stad. Twee volgende dagen verschillende malen boven de Pier van Brighton. Gefilmd en op You Tube gezet. Brazilië: 19 november 2010, Rio de Janeiro. Grote lichtende UFO boven het beeld van Christus op de berg bij Rio. Gefotografeerd door personeel van Air France. Rusland: 22 juni 2011, Vytegra. Grote spiraalvormige UFO gefilmd en gefotografeerd boven de Stad. Geplaatst op You Tube. Verenigde Staten: 13 augustus 2011, Sacramento. Een duizendtal UFO’s gefilmd hoog boven Carmichael bij Sacramento. Vliegen soms in formatie, dan weer niet. Geplaatst op You Tube. China: 20 augustus 2011, Shanghai. Een in doorsnee kilometers grote bolvormig UFO boven Shanghai. Gerapporteerd door piloten van China Southern Airlines. Gefotografeerd/gefilmd. Costa Rica: 27 augustus 2011, San José. Groep wetenschappers op congres namen een 20 tal UFO’s waar boven delen van San José. Gefilmd en uitgezonden door lokale TV. Baltische Zee: 19 juni 2011, Golf van Bothnië. Een Zweeds nautisch team ontdekten met Sonarapparatuur op de bodem van de Baltische Zee een ronde UFO als wrak, doorsnede 20 m op 87 m diepte. De UFO heeft inslagsporen. Gepubliceerd: International Business Times. Verenigde Staten: 5 oktober 2011, Shasta. Twee enorme UFO’s van kilometers doorsnee gefotografeerd vlak boven de berg Shasta. Foto’s geplaatst op Facebook. Verenigde Staten: 23 oktober 2011, New Orleans. NBC filmt een staafvormige UFO met helder verlichte ‘punten’, nabij het Stadion van New Orleans. Beelden uitgezonden. Mexico: 23 oktober 2011, Gualdarajara. Honderden lichtende UFO’s gefilmd in de lucht. China: 14 november 2011, Jing Xian. Meerdere mensen nemen een grote cirkelvormige UFO waar, die rode en blauwe stralen projecteert. Op video vastgelegd en gepubliceerd. Nederland: 15 januari 2012, Voerendaal. Stralende UFO gefilmd en geplaatst op You Tube. Mexico: 7 februari 2012, Tijuana. Op video gefilmde cirkelvormige (veelkleurige) UFO en door meerdere mensen op video vastgelegd. Gepubliceerd op You Tube. Rusland: 23 januari 2012, Stad Ufa. Video opname van een veelkleurige UFO. Bron You Tube.

Zoals gesteld is de bovengenoemde opsomming slechts een fractie van de vele honderden meldingen die de afgelopen tien jaar wereldwijd zijn gedaan. Alle meldingen berusten op feiten en zijn met uitzondering van enkele gevallen, direct naspeurbaar en te verifiëren bij de vermelde bron.

Openbaarmakingen door verschillende landen.   
Een bevelhebber van de Braziliaanse luchtmacht, verklaarde al in 2005 dat het land sinds 1954 systematisch UFO’s heeft waargenomen en heeft gedocumenteerd. Men besloot toen de zaak nauwkeurig te onderzoeken en te overwegen de dossiers vrij te geven. In 2008 besloot de regering naar aanleiding van het onderzoek geheime regeringsdocumenten vrij te geven inzake waarnemingen uit de voorgaande 30 jaar. Inmiddels zijn meer dan 4000 geheime documenten en 500 foto’s vrijgegeven. Een belangrijk document betreft de ‘Officiële nacht van de UFO’s’, toen 21 UFO’s van meer dan 100 m in doorsnee de Braziliaanse luchtverkeerscontrole-systemen boven een groot deel van Brazilië verstoorden. Verscheidene straalvliegtuigen werden ingezet om de UFO’s te onderscheppen, maar zonder resultaat. Het zelfde geldt voor Groot Brittannië.  In 2005 besloot het Britse ministerie van Defensie duizenden geheime documenten vrij te geven, die betrekking hadden op UFO waarnemingen vanaf de jaren ’70. Op 3 maart 2011 werden vervolgens door het Nationaal Archief in het VK meer dan 8500 documenten met verslagen van UFO’s vrijgegeven. De documenten besloegen de tijdsperiode 2000-2005 en was de grootste openbaarmaking die het VK de laatste decennia had verricht. Hetzelfde deed Frankrijk.  Frankrijk is het eerste land dat in 2007 documenten over UFO meldingen onbeperkt heeft opengesteld voor het publiek. Het archief van het nationale ruimtebureau met 1600 meldingen over een periode van 50 jr., is op het internet geplaatst en zal voortdurend worden aangevuld. De Fransen hebben het juist gedaan, aldus de voorzitter van de organisatie ‘London UFO Study’, die van mening is dat de informatie van UFO’s overal ter wereld vrij beschikbaar hoort te zijn.  Wat de Verenigde Staten betreft: in een vrijgegeven document van de National Security Agency (NSA) wordt bevestigd dat er contact met buitenaards leven is geweest. De NSA is ter verduidelijking een bureau van Nationale Veiligheid, dat in november 1952 is opgericht. Deze Amerikaanse geheime dienst heeft tientallen boodschappen uit de ruimte ontvangen. Niet alle boodschappen vanuit de ruimte konden worden ontcijferd. Sommige boodschappen bevatte een wiskundige formule, terwijl andere weer uit coderingen bestaan. Het contact tussen de aarde en de ruimte heeft plaatsgevonden via de satelliet ‘Sputnik’ van de Sowjet Unie. De NSA heeft het geheime dossier onlangs moeten vrijgeven na een jarenlange rechtszaak. Ook opende de FBI noodgedwongen haar geheim ‘alien-archief’ en werd in Rusland enige tijd geleden een stoffelijk overschot van een ruimtewezen gevonden.

De Verenigde Naties debatteerde in 2008 al over het UFO beleid. Van 12 tot 14 februari 2008 woonden 40 vertegenwoordigers van 28 VN-lidstaten een reeks geheime vergaderingen in het VN hoofdkantoor in New York bij, om te spreken over ‘veiligheid en openbaarmaking’ van de informatie betreffende het toenemend aantal UFO waarnemingen van de afgelopen jaren. Het belangrijkste doel was om het internationale beleid omtrent het UFO verschijnsel te coördineren. Men kwam toen ook overeen om vanaf 2009 het beleid wat tot dan toe was gevoerd, te vervangen door een officieel beleid van ‘openheid‘ over waarnemingen van ‘buitenaardse ruimtevaartuigen’. De mogelijke datum voor officiële openbaarmaking werd gesteld op 2013, of op een zodanig tijdstip in die buurt, dat buitenaardse aanwezigheid als overduidelijk werd beschouwd. (Bron: opednews.com; ugodigest.com; exopolitics.org)

Eén grote doofpot affaire.
Zoals uit het voorgaande blijkt zijn er massa’s bewijzen over het bestaan van UFO’s en nemen de berichten de laatste jaren alleen maar toe. Dat er inmiddels al een aantal landen zijn die openheid hierover betrachten is toe te juichten, maar zij staan tot nu toe nog alleen in hun openbaarmaking. UFO’s worden al jarenlang door duizenden mensen gezien en toch weigeren regeringen, van wie de meeste meer dan genoeg gegevens hebben over hun bestaan, dat bekend te maken. Het is een enorme doofpot affaire, vanaf de hoogste niveaus in Amerika, Rusland, Azië en de meeste Europese landen om al het bewijsmateriaal in de doofpot te stoppen. Doch wanneer regeringen openlijk gaan verklaren dat buitenaardse beschavingen bestaan en dat we regelmatig bezocht worden door deze buitenaardse intelligentie, dan pleegt men mogelijker wijze politieke ‘zelfmoord’. Men gaat er kennelijk vanuit dat als wij het bestaan en de technologie van de Ruimtewezens erkennen, die zoveel geavanceerder is dan die van onszelf, dan zijn de ideeën en de geweldige wijsheid van deze wezens veel waardevoller dan de manier waarop wij onszelf ooit zouden kunnen ontwikkelen. Onvermijdelijk zullen we dan willen dat de Ruimtewezens ons over hun manier van leven onderrichten, zodat we de huidige politiek niet meer nodig zullen hebben. De regeringen zien dat waarschijnlijk als verlies van hun macht, hetgeen dan ook de voornaamste reden lijkt te zijn alles verborgen te willen houden.

Waarom nemen de Ruimtewezens dan geen officiële contacten met ons op?
In de incidentele contacten met de Ruimtewezens is gebleken dat zij volgens een ‘kosmische wetgeving’ slechts onder strikte voorwaarden contacten met ons aan mogen gaan. Een ‘kosmische’ wet bepaalt dat de mensheid zijn eigen ontwikkeling door moet maken. Dat deze wet hun verhindert in te grijpen in de ontwikkeling van de mensheid en dat de mensheid nog te ‘gewelddadig en te intolerant’ is ten opzichte van elkaar. Bovendien hanteert de mensheid ‘morele’ waarden die niet stroken met deze ‘kosmische’ wetgeving, waardoor zij zichzelf ‘blokkeren’ in de contacten met de Ruimtewezens. Waardoor de Ruimtewezens officiële contacten met de mensheid vooralsnog uit de weg zullen gaan

Zijn UFO’s dan wel zo fysiek als wij denken?
Sinds mensenheugenis zijn verhalen bekend over het plotseling verschijnen van Buitenaardse wezens, zelfs in verschillende passages van de Bijbel zijn dergelijke manifestaties opgetekend. Ook in de andere grote Godsdiensten en overige religies is er spraken van dit soort verschijnselen. Sinds medio zeventiende eeuw zijn verhalen over vreemde ‘vliegende objecten’ successievelijk in de analen vermeld en opgetekend. Maar ondanks de ontelbare verhalen lijken de manifestaties ‘ongrijpbaar en vluchtig’ en lijkt er moeilijk een ‘vinger’ opgelegd te kunnen worden. De manifestaties zijn bedrieglijk fysiek en af en toe zelfs bijna niet. De vraag komt dan naar voren: ‘zijn UFO’s dan wel zo fysiek en zo tastbaar als wij denken dat zij zijn, of vertegenwoordigen zij een andere ‘ruimte-tijdsbeeld en komen zij mogelijk vanuit een andere ’dimensie’? Of vertegenwoordigen zij soms een realiteitsbeeld die niet de onze is, maar ver boven ons begrip van ‘werkelijkheid’ staat? Waarom halen achtervolgingen van UFO’s door de luchtmacht zo weinig uit? Maar merken wij wel tegelijkertijd dat er ‘elektromagnetische’ storingen ontstaan in onze eigen elektriciteitsvoorzieningen en zitten er soms complete steden urenlang zonder stroom, als  van massale UFO manifestaties spraken is? Hoe kunnen wij deze manifestaties verklaren?  

Wij zijn trots op onze eigen ruimtevaart technologie en gaan er prat op dat wij een ruimtestation in een baan om de Aarde hebben. Doch het ruimtestation bevindt zich slechts 400 km boven de Aardkorst. Als men de Aarde vergelijkt met een tennisbal, dan bevindt het ruimtestation zich slechts een paar millimeter van de tennisbal af. Men denkt dat als je iets de ‘Melkweg’ instuurt, het honderden jaren kan duren voordat ze ergens aankomen, dat de moeite waard is en dat ze nooit weer terug zullen komen. Ook op een ruimtereis naar Mars bereidt men zich voor op een reis die mogelijk een halfjaar gaat duren. Hoe men zich dat ooit met fossiele brandstof wil realiseren is de vraag. Bovendien zullen we met onze huidige technologische kennis de ‘gewichtloosheid’ in de ruimte niet op kunnen lossen, hetgeen mede essentieel is om lange reizen in de ruimte op een gezonde manier af te kunnen leggen.   Uit contacten met Ruimtewezens blijkt echter dat ‘ruimte-tijd’ een relatieve factor blijkt te zijn. Ruimtewezens die van Venus afkomstig lijken te zijn, blijken slechts een paar minuten nodig te hebben om de Aarde te kunnen bereiken. Het kost blijkbaar geen tijd, als men begrijpt dat het tijdsbegrip dat wij hanteren in wezen niet bestaat en dat de ruimte waarvan men dacht dat men die moest overbruggen, ook niet bestaat op de manier zoals wij denken dat het bestaat. Om de UFO’s en buitenaardse beschavingen te kunnen begrijpen, dient men dus het ‘driedimensionale’ aspect van onze ‘ruimte-tijdsbeeld’ los te moeten laten.

De materiële wereld    
Onze driedimensionale wereld ervaren wij als een fysieke wereld, die door materie in welke vorm dan ook wordt vormgegeven. Om verder te kunnen kijken dan de fysieke ruimte om ons heen, dient men dus de ‘rudimentaire’ vraag te stellen, wat is in essentie materie? Deze vraag zou wellicht heel goed door de ‘’Kwantumfysica’ beantwoord kunnen worden. De Kwantumfysica stelt in het kort: al wat materie is bestaat uit moleculen, die op hun beurt zijn opgebouwd uit atomen. Nu stelt de Kwantumfysica dat alles in ons Universum uit ‘energie’ bestaat en dat alles in ‘trilling’ is. Volgens de Kwantumfysica zou ook materie  ‘energie’ van een bepaalde trillingsfrequentie kunnen zijn. In het atomaire stelsel bestaan atomen namelijk uit een nucleus (kern), waarin zich protonen en neutronen bevinden. Elektronen draaien om deze nucleus heen. Een interessant feit is dat wanneer de genoemde kern verder onderzocht wordt, men tot de ontdekking komt dat de kleinere deeltjes van het atoom opgebouwd zijn uit nog kleinere deeltjes, die ‘quarks’ heten, en dat deze quarks in feite geen deeltjes zijn in de natuurkundige betekenis van het woord, maar hoofdzakelijk uit ‘energie’ bestaat.

Uit deze ontdekking blijkt dat het ‘materiële’ universum feitelijk alleen maar uit energie bestaat. Met andere woorden: materie zou volgens deze theorie een vorm van ‘gestolde’ energie kunnen zijn. Deze stelling maakt het op zijn beurt weer gemakkelijker om de UFO verschijningen niet tot onze ‘materiële’ wereld te rekenen, maar rekening te houden met het feit dat zij normaliter op een andere energiefrequentie ‘vibreren’ en hun frequentie ‘verlagen’ om zich in onze dimensie te kunnen manifesteren. Natuurkundig blijkt namelijk dat het Universum uit meerdere energiefrequenties bestaat, hetgeen verklaart waarom UFO’s zich plotseling kunnen manifesteren en van het een op het andere moment weer in het ‘niets’ kunnen verdwijnen.  

Wellicht dat de door de deeltjesversneller in het Zwitserse CERN ontdekte ‘Higgsdeeltje’ de theorie van de Kwantumfysica kan staven. Men stelt dat het Higgsdeeltje weer het kleinste deeltje na die van de ‘quarks’ zou kunnen zijn. Door dit Higgsdeeltje krijgen alle voorliggende deeltjes ‘massa’ en bepaalt het dat de energie van de kleinste deeltjes niet ‘oneindig’ zijn. Zodat dit allerkleinste deeltje in absolute zin de ‘drager’ van de materie en het uitgangspunt van ons Universum zou kunnen zijn. Bij de ontdekking van dit Higgsdeeltje zou het begrip ‘tijd’ in de relativiteitstheorie zijn vaste ‘waarde’ verliezen en krijgt het begrip ‘ruimte-tijd’ een andere betekenis.

In het tweede deel van dit verslag over de ‘Broeders’ uit de Ruimte, zal hier nader op worden ingegaan.Inspiratie: UFO's bestaan gewoon, Coen Vermeeren; Literatuur Benjamin Creme; Het internet.
Geen opmerkingen:

Een reactie posten