vrijdag 13 maart 2015

Groeiende ongelijkheid en onrechtvaardigheid.


Groeiende ongelijkheid en onrechtvaardigheid.
 
 

Er gaat geen dag voorbij of er zijn wereldwijd wel heikele kwesties die tot opschudding of tot acties zouden moeten leiden, maar doorgaans weinig van dat alles. Het leven gaat door alsof er niets aan de hand is en alsof al deze kwesties weinig met het leven van mensen te doen hebben. Momenteel staat niets minder dan onze planeet op het spel, maar verscheidene grote energiebedrijven komen weg met ongezonde praktijken, omringd door de oorverdovende stilte van het grootste deel van de mensheid. Zo ook de financiële wereld. Sinds het begin van de financiële crisis in 2008 is door de gezamenlijke banken in de wereld het onthutsende bedrag van 178 miljard Amerikaanse dollars aan boetes betaald. 115 miljard door Amerikaanse banken en 63 miljard dollars door Europese banken. Maar deze boetes worden doorgaans gewoon gezien als de kosten die nu eenmaal horen bij het zakendoen. Er is tot nu toe nog geen enkele bankier persoonlijk aangeklaagd door dit onverantwoordelijke gedrag. Nu kwam Oxfam Novib onlangs met het verbazingwekkende feit: dat als er niets gebeurd zal de rijkste 1 procent van de wereldbevolking binnen twee jaar een groter deel van de welvaart bezitten dan de overige 99 procent van de wereldbevolking. De rijken worden in ontzagwekkend tempo rijker dan de armste armer worden. In slechts één jaar tijd steeg het aandeel van de rijken in de wereld van 44 naar 48 procent. Zo zal deze 1 procent in 2016 naar schatting meer bezitten dan de resterende 99 procent samen. De 89 allerrijkste miljardairs in de wereld zagen hun rijkdom in de afgelopen vier jaar groeien tot 600 miljard dollar, een stijging van 5 procent en gelijk aan de gezamenlijke begrotingen van 11 landen met een totale bevolking van 2,3 miljard mensen. In 2010 was dat bedrag het totale bezit van 388 miljardairs in de wereld en deze buitengewone en snelle concentratie van rijkdom heeft natuurlijk wereldwijde gevolgen. De zogenaamde middenklasse verdwijnt in rap tempo en in een aantal landen bedraagt de jeugdwerkeloosheid nu al 40 procent. Wat betekent dat de toekomst er voor de hedendaagse jeugd veel slechter uitziet dan die van hun ouders. Het zal waarschijnlijk wel enige tijd duren voordat deze cijfers tot het algemeen bewustzijn door zullen dringen, maar de kans is groot dat ze niet tot enige actie zullen leiden, wat hetzelfde is met klimaatverandering. De Amerikaanse president Barack Obama is de enige leider die een belastingverhoging voor de rijken heeft aangekondigd, hoewel deze verhoging weinig kans maakt in het door de republikeinen gedomineerde Congres.

Apathie en versplintering.

In een wereld waarin de waarde van solidariteit verdwenen is (het bezuinigingsbeleid van de EU is daar een goed voorbeeld van), zijn apathie en versplintering werkelijkheid geworden. We keren terug naar de Victoriaanse tijd, waarbij de rijke aristocratie vervangen is door geld afkomstig van handel en financiën, maar niet zozeer van productie. Daarbij heeft tot op zekere hoogte: 34 procent van de hedendaagse miljardairs hun rijkdom geheel of gedeeltelijk geërfd en opmerkelijk genoeg, is juist erfbelasting zeker in de UK, van alle belastingen het eenvoudigst te omzeilen. In een pas verschenen rapport merkte het Amerikaanse Instituut voor Belastingen en Economie op, dat het armste deel (20%) van de Amerikaanse bevolking in 2015 gemiddeld 10,9 procent van hun inkomen afdraagt, de middeninkomens 9,4 procent en de rijksten slechts 5,4 procent van hun inkomen afdraagt. Twintig procent van de rijkste miljardairs heeft daarbij banden met de financiële sector en het is goed om eraan te herinneren, dat deze sector sterker is gegroeid dan de reële economie. En daarbij alleen op nationaal niveau gereguleerd wordt. Op mondiaal niveau is het geldwezen de enige sector waarvoor geen internationaal toezichthouder is, zoals wel voor arbeid, handel en communicatie geldt, om er maar enkelen te noemen. Het geldwezen staat niet langer in dienst van de economie en de burgers. Het leidt tegenwoordig een eigen leven. Financiële transactie bedragen nu 40 biljoen dollar per dag, tegenover 1 biljoen dollar aan economische productie. Op nationaal niveau worden er nu halfslachtige pogingen gedaan om het geldwezen te reguleren. Maar als men ziet van wat er nu in de VS gebeurt. De nieuwe (vriendelijke) regulering van het geldwezen is de Wet op hervorming van Wall Street en de bescherming van de consument, beter bekend als de Wet van Dodd Frank. En die gaat niet eens zo ver als herstel van de scheiding tussen de verschillende Spaarbanken, waar burgers hun geld sparen en waar het niet gebruikt kon worden voor speculatie en beleggingsbanken, waarbij daarentegen de afzonderlijke Beleggingsbanken wel kunnen speculeren en hoe! Deze scheiding werd afgeschaft tijdens de regering van Clinton en wordt gezien als het einde van banken die in dienst staan van de reële economie. Hoe dan ook, de lobbyisten van Wall Street hebben hun zinnen erop gezet om de Wet van Dodd-Frank stukje bij beetje te ontmantelen.

Kapitaal en politiek.

Er bestaat enige schizofrenie wanneer we kijken naar de betrekkingen tussen kapitaal en politiek. Het Amerikaanse hooggerechtshof heeft elke limiet op bijdragen van ondernemingen aan verkiezingscampagnes afgeschaft, op basis van de redenering dat ondernemingen dezelfde rechten hebben als mensen. Natuurlijk zijn er niet zoveel mensen die dezelfde soort bedragen kunnen fourneren als een onderneming, tenzij je tot een van de 89 allerrijkste miljardairs behoort.  Intussen zijn banken niet alleen verantwoordelijk voor de corrumpering van het politieke systeem en voor de illegale activiteiten van de politiek die miljarden dollars hebben opgeleverd, ze zijn ook verantwoordelijk voor de financiering van uitsluitend grote beleggers. Waarbij alle anderen de toegang tot gemakkelijke kredieten worden ontzegd. De inspanningen van de voorzitter van de Europese Centrale Bank, Mario Draghi, om banken ook kredieten aan kleine bedrijven en individuen te laten verschaffen, zijn grotendeels mislukt. Maar er is nu een nieuw en vindingrijk initiatief van de bijzonder strenge Nederlandse bankiers. Alle 9.000 bankmedewerkers in Nederland moeten nu een eed afleggen: ‘Ik zal mij inspannen om het vertrouwen in het bankwezen te behouden en te doen bevorderen. Zo waarlijk helpe mij God almachtig’. Maar dit is niet zozeer gericht op de klant maar des te meer op het bankwezen zelf en het stelt God als het ware aan als de toezichthouder voor de Nederlandse bankensector. Misschien hebben de Nederlandse bankiers goed geluisterd naar de woorden van Goldman Sachs, de topman van Lloyd Blankfein, die ten tijde van de financiële crisis in 2009 zei: dat bankiers ‘Gods werk doen’. Gods betrokkenheid zal echter hard nodig zijn. De drie grootste Nederlandse banken: de Rabobank, ABN Amro bank en de ING groep, zijn allen betrokken geweest bij schandalen, die hun klanten hebben geschaad of werden tijdens de financiële crisis genationaliseerd. Wat de belastingbetalers uiteindelijk meer dan 140 miljard dollar heeft gekost. In één zaak kreeg de Rabobank een boete van 1 miljard dollar. De banken op Wall Street in New York en de Londense City staan naar verluidt open voor het idee om een soortgelijke eed ook te introduceren. Waarschijnlijk is het alleen God of een dergelijke Hoger Macht die het tij in deze wereld van groeiende ongelijkheid en gebrek aan ethiek nog kan keren.

Aldus Roberto Savio, oprichter en erevoorzitter van het nieuwsagentschap Inter Press Service (IPS) en uitgever van Other News.                                      

Geen opmerkingen:

Een reactie posten