zaterdag 7 september 2013

Waarom blijft men UFO's toch ontkennen? Deel 1


Wat voorafging.

In eerdere artikelen over de ‘broeders uit de Ruimte’ op deze Blog werd al gesproken over het feit, dat de UFO’s vanuit andere energieniveaus in de kosmos afkomstig zijn en dat zij doormiddel van het verlagen van hun ‘energie-frequentie’ zich in onze ‘ruimte-tijd’ dimensie kunnen manifesteren. Wij kennen op Aarde slechts drie stoffelijke aspecten: vaste stof, vloeibare stof en gasvormige stof. Boven de gasvormige stof zijn er op deze planeet echter nog vier niveaus van min of meer fysieke aard, die tot op heden wetenschappelijk nog niet ontdekt zijn. Dit zijn vier ‘fijnstoffelijke’ (etherische) niveaus, boven die van het fysieke niveau waarop wij leven. Wanneer deze fijnstoffelijke niveaus ontdekt zouden worden, zullen we meer begrijpen over de realiteit van het leven op andere planeten. Het leven op de overige planeten in ons zonnestelsel bevindt zich namelijk op een van deze vier hogere niveaus van het etherisch fysieke gebied. Als men naar Mars, Venus of de overige planeten binnen ons zonnestelsel zou reizen, zou er niemand te zien zijn. Die planeten lijken net als de Maan ‘dode’ planeten te zijn waar ogenschijnlijk geen leven te bekennen is, maar dat is slechts schijn. Wij zien al deze planeten slechts vanuit ons driedimensionaal gezichtsveld. Een gezichtsveld gezien vanuit ons eigen fysieke bestaansniveau, een niveau van fysiek leven waarin ‘kosmische’ energie op onze planeet het meest verdicht en ‘gestold’ is. Het leven op de andere planeten in ons zonnestelsel bestaat wel degelijk maar is zo gezegd meer van fijnstoffelijke aard, een fysieke stof die onder andere  als ‘etherisch’ bekend staat, maar wetenschappelijk nog niet ontdekt is. Alhoewel, door de ontdekking van het 'Higgsdeeltje' in de Kwantumfysica, er wetenschappelijk sterke vermoedens bestaan, dat er na de kleinste kernfysische deeltjes (de quarks) er nog een vorm van materie als 'antimaterie' bestaat. Een vorm van 'antimaterie', die op zich weer uit nog kleinere kernfysische deeltjes is opgebouwd. Juist deze 'antimaterie' noemt men in de esoterie het 'fijnstoffelijke' niveau, dat uit vier opeenvolgende energieniveaus bestaat*. Ook op deze vier fijnstoffelijke niveaus is een vorm van fysiek leven zoals wij dat kennen mogelijk. Een leven waarin eveneens van voortplanting sprake is en waarin de mensen net als op Aarde, ook voortdurend hun eigen wereld aan het creëren zijn. UFO’s vertegenwoordigen echter buitenaards leven dat op een veel hoger niveau van ontwikkeling staat dan dat wij hier op Aarde kennen, waardoor zij voertuigen weten te ontwikkelen waarmee zij onze planeet kunnen bezoeken. Dit buitenaards leven is doorgaans afkomstig vanuit een parallel universum en manifesteren zich doormiddel van een van de vier fijnstoffelijke niveaus waarover in het bovenstaande geschreven wordt*. Hetgeen dus niet zeggen wil dat dan alle UFO's per definitie vanuit ons eigen zonnestelsel afkomstig zouden moeten zijn. Al naar gelang het soort humanoïde wezen dat zich manifesteert, komen er veel UFO's die ons bezoeken vanuit andere zonnestelsels. Maar zeer stellig ook vanuit ons eigen zonnestelsel. Bovendien bestaat er intergalactisch gezien veel migratie tussen de zonnestelsels onderling, waarbij veel hoge beschavingen vanuit andere zonnestelsels ook een permanente basis hebben op een van de planeten binnen ons zonnestelsel.

Toonaangevende Ruimtevaartdeskundige over UFO’s.

In het artikel over de ‘Broeders uit de Ruimte deel 1’ dat eerder op deze blog verscheen, werd al gesproken over het onderzoek van een docent ‘Lucht- en Ruimtevaarttechniek’ aan de Technische Universiteit van Delft, waarin de docent het UFO verschijnsel uitgebreid onder de ‘loep’ had genomen en tot opmerkelijke conclusies was gekomen. Conclusies waarbij de wetenschap niet aan het verschijnsel voorbij kon gaan en beslist niet kan negeren. Hetgeen helaas tot op de dag van vandaag wel gebeurt, om redenen die verder in dit artikel nader uiteengezet zullen worden. De docent bekend als Dr. Ir. Coen Vermeeren heeft zijn onderzoek verwerkt in een wetenschappelijk boek dat onlangs is uitgegeven. Professor Dr. Herman Wijffels econoom, oud topbankier van de Wereldbank te New York en voormalig architect van het vierde kabinet Balkenende en oud kabinetsinformateur, vatte zijn mening over het boek van Coen Vermeeren als volgt samen:

‘Hoewel we al vele jaren horen over onbekende ‘vliegende objecten’ in ons luchtruim, brengt Coen Vermeeren een uitdagend en gedegen wetenschappelijk overzicht van wat we hierover moeten weten of nog niet weten en brengt ons vervolgens tot een belangrijke conclusie: we moeten de vele ooggetuigen verslagen over dit belangrijke onderwerp zeer serieus nemen en onze wetenschappers hier uitgebreid onderzoek naar laten doen. Tevens dienen wij hier ook de middelen voor beschikbaar te stellen.’

UFO’s bestaan gewoon.

Op 27 maart jl. verscheen van de dezelfde docent als boven vermeld het boek ‘UFO’s bestaan gewoon’. De inmiddels voormalige docent Dr. Ir. Coen Vermeeren studeerde ‘Lucht- en Ruimtevaarttechniek’ aan de Technische Universiteit van Delft. Dr. Ir. Coen Vermeeren is inmiddels docent af en is nu werkzaam als hoofd ‘Studium Generale’ aan de Technische Universiteit van Delft. Aan de hand van authentieke getuigenverklaringen van getrainde waarnemers als ‘piloten, astronauten, luchtverkeersleiders, militairen en politiefunctionarissen’, alsook de vele officiële rapporten en documenten vergezeld met illustraties, biedt Coen Vermeeren ons in zijn boek een kijkje in de boeiende wereld van deze onbekende ‘vliegende voorwerpen’. Het boek wordt inmiddels gezien als een wetenschappelijk ‘standaardwerk’, dat ons de laatste stand van zaken vertelt over dit raadselachtige verschijnsel, dat veel mensen over de hele wereld al sinds mensenheugenis bezighoudt en telkens weer opnieuw fascineert. Coen Vermeeren verklaart in zijn boek: ‘UFO’s daar hoef je niet in te geloven. Die openbaren zich al vanaf de vroegste tijden in de geschiedenis van de mensheid, zie reeds de vele verhalen hierover in het ‘Oude Testament’ uit de Bijbel. UFO’s zijn reëel, bestaan gewoon en blijven zich manifesteren totdat wij ze officieel gaan erkennen als iets dat daadwerkelijk bestaat. Bovendien stellen zij zich in de schaarse contacten die zich periodiek blijken voort te doen, altijd zeer vredelievend op en blijken zij zeer bewogen te zijn met alles wat zich hier op Aarde afspeelt. Inmiddels dienen wij de vragen hierover dan ook anders te formuleren. Waar komen UFO’s vandaan? Wat zijn UFO’s precies en waarom weten we het nog steeds niet. Maar vooral, ‘waarom bespreken we dat niet publiekelijk met elkaar?’  

Haakse bochten met onmetelijke snelheden.

Dit zijn namelijk de relevante vragen waar het om gaat. Als men bijvoorbeeld met een vliegtuig naar Amerika vliegt, dan vind men het niet normaal dat een piloot ‘slechtziend is of dat hij niets meer door de voorruit ziet’. Dan zegt iedereen dit kan niet, dit mag niet en zo iemand mag nooit meer vliegen.  Maar op het moment dat hij zegt een UFO gezien te hebben die met het vliegtuig meevloog, dan ‘kletst’ hij opeens uit zijn nek en gelooft niemand hem meer. Nu blijkt bij nader onderzoek dat er honderden van deze verhalen bestaan van piloten die hierover hetzelfde verklaren. Dan moet er serieus naar gekeken worden! UFO’s verschijnen met de regelmaat van de klok nogal eens op radarschermen. Getrainde waarnemers als ‘luchtverkeersleiders, maar ook luchtmachtmilitairen’ weten drommels goed wat zij zien op radarschermen. Als een bepaald voorwerp op het radarscherm voorbij komt, dat met een snelheid van meer dan 30.000 km/h plotseling een haakse bocht vliegt of zelfs meerdere haakse bochten vliegt, dan kan dat natuurwetenschappelijk niet. En als dat volgens de vele verhalen van piloten wel gebeurt, dan moet men toch gaan uitleggen van hoe dat kan en wat dit in werkelijkheid is. Wat is toch de reden dat dit telkens ‘weg wordt geredeneerd en in de doofpot wordt gestopt’. Ligt hier angst aan ten grondslag? Is men bang dat er intelligent leven in de Kosmos bestaat dat ons voortdurend op Aarde in de gaten houdt?. Is men bang voor het volslagen onbekende? Is men bang dat men de controle over de mensheid verliest? Is men bang van zijn of haar geloof af te zullen stappen? Of spelen ‘macht, geld en zakelijke belangen’ hierbij een rol? Waarschijnlijk een combinatie van al deze factoren, waardoor het dan maar gemakkelijker is het verschijnsel te negeren en net te doen alsof het niet bestaat. Er zijn inmiddels duizenden astronauten die voor een korte of langere tijd in de ruimte zijn geweest. En die hebben nagenoeg allemaal weleens wat gezien. Er zijn er velen bij die bij terugkomst op Aarde te verstaan werd gegeven, hun mond te moeten houden over wat ze gezien hadden. Maar een enkeling kon na verloop van tijd niet langer zijn mond hierover houden. Die wilde toch praten over wat er te zien was geweest. Men wilde graag hun ervaring met het publiek delen. 

Het ‘Tether-incident’.

In 1996 vond het Thether-incident plaats. Dat was een groot experiment in de ruimte, waarbij een soort ruimteconstructie, een opvouwbare constructie uit het laaddek van de Spaceshuttle werd gelaten, dusdanig dat het bij het uitvouwen uiteindelijk een lengte kreeg van twintig kilometer. Een zeer lichte constructie met buizen en dunne kabels. Aan deze constructie was een satelliet gekoppeld. Maar op een gegeven moment schoot de constructie los en dreef toen de ruimte in. De losgeschoten constructie werd gevolgd met de camera, gefilmd in ultraviolet licht, dus niet zichtbaar voor het oog, maar wel voor de camera. Opeens bewogen voor en achter de weggedreven constructie enorme grote schijven (UFO’s). Deze UFO’s waren in de orde van twee tot vier kilometer in doorsnee. Deze schijven bewogen zich vervolgens rond de hele constructie alsof zij de constructie aan het ‘verkennen’ waren. Vervolgens wordt er door de NASA gezegd dat het om ‘kleine stukjes ruimte afval ging. Ook werd er wel gesproken over stukjes ijs’. Iedereen die zelfstandig na kan denken weet dat dat niet kan. Kleine stukjes ruimtepuin of ijs hebben geen afmetingen van meerdere kilometers en bewegen zich ook niet overduidelijk achter de ‘Tether’ langs. Bovendien als iets door de ruimte beweegt zonder sturingsmogelijkheden, gaat het altijd rechtuit. Plotseling opdoemende objecten van kilometers doorsnee, die zich rond de ruimteconstructie bewogen en dan af en toe ook nog van snelheid veranderen zijn zeer interessante ‘smoking guns’. Oftewel ‘bewijs’ van iets dat wel zeer opmerkelijk was en rationeel gezien niet plaats had kunnen vinden in de ruimte. Hetgeen ook nog uitgebreid gefilmd werd.

Het Roswell incident.

De belangrijkste gebeurtenis in de geschiedenis van het UFO-verschijnsel is ongetwijfeld het  ‘Roswell incident’ geweest. Een op zich onbeduidend plaatsje in de VS, in de staat New Mexico. Het is een zeer warme zomer in 1947, maar op 8 juli van dat jaar weet plotseling iedereen ter wereld dat Roswell bestaat. Overal ‘kopt’ men met grote letters in de kranten: ‘Vliegende Schotel neergestort in de VS’. Wat zijn de feiten? Ergens in juni 1947, wanneer is niet exact bekend, moet een één of ander vliegend object zo’n 70 km ten noorden van Roswell zijn neergestort, want halverwege juni vindt men een grote hoeveelheid wrakstukken. Deze wrakstukken lijken duidelijk afkomstig te zijn van een luchtvaartuig dat neergestort is, wat niet zo vreemd is aangezien er in de buurt een luchtmachtbasis aanwezig is. Maar bij de luchtmacht wordt er niks vermist en zijn er zeker geen vliegtuigen neergestort. Maar te zelfde tijd circuleren al een poosje geruchten dat er ‘vliegende schotels of in elk geval onbekende vliegende objecten’ waren gesignaleerd. Op 7 juli nemen uiteindelijk de plaatselijk autoriteiten contact op met Roswell Army Air Field (RAAF), waarna de luchtmacht in actie komt en de wrakstukken gaat bergen. Op 8 juli 1947 geeft de RAAF de volgende persverklaring: ‘personeel van de 509 th Bomb Group heeft een neergestorte ‘vliegende schotel’ geborgen’. Wat vervolgens aanleiding was tot wereldnieuws. Veel later verklaarde een onderzoeker van de luchtmacht, dat drie zogeheten ‘vliegende schotels’ waren geborgen in New Mexico. De drie schotels werden omschreven als zijnde ‘cirkelvormig met een verhoging in het midden’ en elk met een diameter van ongeveer 18 m. In elke schotel bevonden zich drie stoffelijke overschotten met een menselijke vorm, doch geen normale menselijke lichamen. De stoffelijke overschotten, die redelijk intact waren, waren ongeveer een meter hoog en gekleed in ruimtepakken van een ragfijne metaalachtige stof van onbekend materiaal. Elk lichaam was ten dele gezwachteld op een wijze die men tegenwoordig ook aantreft bij ‘blackout suits’, die moeten voorkomen dat een piloot bewusteloos raakt bij extreme G-krachten die door de hoge snelheden veroorzaakt kunnen worden. Het metaalachtig materiaal van de wrakstukken leek op dun zilverpapier maar was ijzersterk en bleek een soort ‘geheugenmetaal’ te zijn. Het materiaal was te vouwen maar sprong daarna weer in de oorspronkelijke vorm terug. Het bijzondere materiaal bleek op geen enkele manier kapot of vernietigd te kunnen worden.

Er waren bij de berging en transport van al het materiaal en de dode lichamen veel militairen en officials als getuigen aanwezig. Het algemene beeld kwam naar voren dat de negen stoffelijke overschotten, niet menselijk maar van buiten de Aarde afkomstig moesten zijn. Zij waren allen ongeveer een meter twintig groot, met een gemiddeld gewicht van ongeveer twintig kilo, donkere tot grijsachtige huidskleur, een kaal hoofd dat groot was ten opzichte van hun lichaam, grote ogen, neusgaten zonder een uitstekende neus en lange dunne armen. Bij het lokale militaire hospitaal werden artsen en verpleging van elders ingevlogen en werd de reguliere staf weggestuurd. Het hospitaal werd vervolgens bewaakt door de militaire politie. De stafleden van het ziekenhuis die iets gezien of gehoord hadden werden op grond van bedreigingen te verstaan gegeven daar nooit meer met iemand over te praten. Een aantal van hen zou de rest van hun leven zeer gebukt gaan onder de psychische last van deze bedreigingen. Volgens de getuigen, waaronder piloten van de B-29 bommenwerper waarin de lichamen werden vervoerd, werden deze stoffelijke overschotten in grote houten kisten op staven ijs gelegd en naar ‘Forth Worth’ in Texas gebracht. Aldaar werd het transport opgewacht door hoge officieren waaronder een lijkschouwer, die tot hetzelfde militaire onderdeel als de bemanningsleden behoorde. De vlucht naar Foth Worth dat in de buurt van Dallas in Texas ligt, vond destijds plaats op een wat lagere vlieghoogte van ongeveer 8000 voet, aangezien er bewakers in het bommenruim waar de kisten zich bevonden aan boord waren en daarom niet onder hogere atmosferische druk konden vliegen. De lege terugvlucht van de bommenwerper vond plaats op de normale kruishoogte van ca. 25000 voet. Uiteindelijk zijn er vele honderden militairen en officials betrokken geweest bij de bergingswerkzaamheden en bij de veiligheidsmaatregelen die er nadien getroffen werden. Allen werden verplicht tot geheimhouding op straffe van oneervol ontslag of gevangenisstraf. De officiële verklaring van het Roswell incident werd in de publiciteit gebracht onder het mom van verongelukte ‘weerballonnen’. Wat gelet op de hele bergingsoperatie, alle veiligheidsmaatregelen nadien en de opgelegde geheimhouding, volslagen irreëel en belachelijk was. Bovendien waren er honderden getuigen en werd de hele militaire operatie, inclusief de obductie van de lichamen in het geheim gefilmd en gefotografeerd. Al het materiaal van de wrakstukken inclusief het filmmateriaal en alle officiële documenten, worden tot op de dag van vandaag onder strikte geheimhouding op een geheime plaats in Amerika bewaard.

Geheimhouding.

Een van de meest gebruikte argumenten om het Roswell incident te bagatelliseren en te verklaren dat alles op fantasie zou berusten is het feit, dat indien er zoveel getuigen zijn geweest, het nooit geheimgehouden had kunnen worden. Wat nergens op slaat, gelet op de ernstige bedreigingen en de sancties die er aan het adres van de vele getuigen werden gedaan. Bovendien lekte er in de loop van de tijd wel degelijk een en ander uit, maar werd het door de autoriteiten direct geridiculiseerd en voor het publiek volslagen ongeloofwaardig gemaakt. Maar nu bijna 70 jr. na dato is er inmiddels wel veel bekend waardoor er een consistent beeld ontstaan is van de gebeurtenissen die plaats hebben gevonden. Bovendien is het in een militaire organisatie gebruikelijk dat geheimhouding een eerste vereiste is en zeer efficiënt kan worden afgedwongen en kan worden gehandhaafd. In het algemeen geldt: ‘wat je hoort, wat je ziet, wanneer je ook weggaat, laat het hier!’. Sterker nog, bij het Roswell incident werden zelfs familieleden van de honderden getuigen geïntimideerd en te verstaan gegeven dat zij moesten zwijgen. Er was bij de autoriteiten alles aan gelegen om het incident voor eens en voor altijd geheim te houden.  

Meerdere incidenten.     

Dr. Ir. Coen Vermeeren is er van overtuigd geraakt dat het echte bewijsmateriaal om redenen verborgen wordt gehouden voor de mensheid. En dat veel bewijsmateriaal her en der op geheime plaatsen ligt opgeslagen, niet alleen in de VS maar overal ter wereld. Het is volgens Coen Vermeeren vrij zeker dat er in de loop van de tijd op verschillende plaatsen ter wereld UFO’s zijn neergestort. Een belangrijke bron is het ‘Cometa-rapport’ uit 1992. Het rapport staat online als mensen het willen opzoeken en willen lezen. Het Cometa-rapport is het resultaat van een belangrijk Frans wetenschappelijk onderzoek naar het UFO fenomeen. Men heeft een onderzoek gedaan naar vijfhonderd wereldwijde UFO zaken. En zij komen tot de conclusie, dat de buitenaardse hypothese van dit fenomeen de meest waarschijnlijke is. Edgar Mitchell, oud astronaut en de zesde man op de maan, is hier heel uitgesproken over. Sinds een aantal jaren komt hij met zijn verhaal naar buiten. Hij zegt onomwonden: UFO’s bestaan, daar is geen twijfel over mogelijk! Het UFO fenomeen is buitenaards! De overheden weten dit drommels goed maar vertellen het niet. Het heeft volgens Edgar Mitchell alles te maken met winst, geld en macht. Wat zou er veranderen als er inderdaad buitenaards leven bestaat en hier kan komen?. Dat zou betekenen dat zij een technologie hebben die wij niet hebben. Dat betekent dat zij intergalactisch beschouwd immens grote afstanden af kunnen leggen in de Kosmos. Hebben wij ons zonnestelsel al kunnen verlaten? Ja sinds kort, maar wel onbemand en het terug laten komen van deze satellieten is niet mogelijk. Ook is het niet mogelijk contact met deze satellieten te blijven onderhouden. Dus wij kunnen nog niet zo ver komen, bovendien heb je daar onvoorstelbaar veel brandstof voor nodig, die kennis en technologie hebben wij nog niet. Kennelijk hebben de ‘buitenaardsen’ dit energieprobleem opgelost. Zij kunnen volgens de verhalen hier bliksemsnel komen en hebben zij een energievoorziening waar onze oren van zouden klapperen. Maar ook al zouden wij hoogwaardiger technologie en bepaalde energievoorzieningen ontwikkelen die veel meer mogelijk maakt, dan nog komen er krachten in beweging die mogelijk informatie tegen zullen houden. Mocht dit te realiseren zijn dan hebben wij de grote internationale Oliemaatschappijen op deze wereld niet meer nodig. Oliemaatschappijen waar de meeste landen op deze wereld economisch van afhankelijk zijn. Of het moet zo zijn dat de Oliemaatschappijen zelf alternatieve energievoorzieningen weten te ontwikkelen, waar zij dan vervolgens weer grote winst op kunnen maken. Maar dat is voorlopig nog niet aan de orde. En dan hebben we het nog niet eens over het punt van ‘veiligheid en bewapening’. Buitenaardse intelligenties die de technologie hebben ontwikkeld om ons te kunnen bezoeken, beschikken ongetwijfeld ook over wapentechnieken die wij niet kennen. Dat maakt overheden ook zeer nerveus, zodat het hele UFO fenomeen maar beter in de doofpot gestopt kan worden en het grote publiek voorgehouden wordt dat het hele UFO verschijnsel niet bestaat.  

Meerdere vormen van humanoïde wezens in onze kosmos.

Dat het Roswell-incident in praktisch alle UFO literatuur uitgebreid naar voren komt, is vanwege het feit dat dit incident zeer tot de verbeelding spreekt en de enige crash van buitenaardse ruimtevaartuigen betreft, waarvan zoveel informatie beschikbaar was. Bovendien waren meerdere lichamen nagenoeg volledig intact en kon men een goed beeld verkrijgen van buitenaards intelligent leven. Door de langdurige geheimhouding van het incident en het consequent ridiculiseren van mogelijke informatie hierover, is er in de loop van de tijd een scheef beeld ontstaan over buitenaards leven. Bovendien hebben films als ET en verhalen over ‘groene mannetjes’ er geen goed aangedaan. Ofschoon de bemanning van het Roswell-incident wel degelijk tot inspiratie van de films en de vele sciencefiction verhalen heeft geleid. Alleen heeft men het geridiculiseerd.  Nu vertegenwoordigen de wezens van het Roswell-incident slechts één bepaald type van buitenaards intelligent leven in de Kosmos. In zowel de uitgebreide UFO literatuur als de esoterische literatuur wordt echter gesproken over veel tot zeer veel verschillende types mensachtige wezens in de kosmos. Waarvan sommige mensachtige wezens fysiek bijna exact overeenkomen met het menselijke geslacht op Aarde, maar ook mensachtige wezens (zie Roswell), die fysiek zeer sterk van ons verschillen. Behalve geologische en klimatologische omstandigheden ligt de wijze waarop het menselijk geslacht is geëvolueerd hier uiteraard aan ten grondslag. Hetgeen antropologen tot in de details kunnen motiveren, hoe het evolutieproces van de mens zich op onze planeet heeft voltrokken. Esoterisch is het bekend dat elk zonnestelsel een 3d planeet (zoals de Aarde) heeft. Maar dat wil dan nog niet zeggen dat de fysieke omstandigheden op dergelijke planeten precies hetzelfde zijn als op Aarde.

In wezen vertegenwoordigt elk zonnestelsel een soort universum op zich, waarin weer andere natuurkundige omstandigheden gelden. De verschillen hoeven weliswaar niet groot te zijn maar toch zodanig dat er van een andere fysieke dimensie sprake kan zijn. Daardoor ontwikkelt elke 3d planeet in de kosmos zich weer op zijn eigen manier, zodat ook het leven op dat soort planeten zich weer op een andere manier ontwikkelt. Omdat het leven op die planeten zich weer anders ontwikkelen als op Aarde, ontwikkelt het humanoïde leven op dergelijke planeten zich ook weer anders en ontstaat er daardoor een verscheidenheid aan mensachtige wezens in de kosmos. Maar soms zijn er 3d planeten in zonnestelsels die zich toevallig op een soortgelijke manier ontwikkelen als de Aarde, omdat de natuurkundige omstandigheden in zo’n zonnestelsel bijna gelijk zijn als bij ons, waardoor er mensentypes op die planeet ontstaan die nagenoeg gelijk kunnen zijn aan het menselijk geslacht op Aarde. Hetgeen overigens niet wil zeggen dat het dierenrijk zich op zo’n gelijksoortige planeet als de Aarde, zich ook net zo ontwikkelt als bij ons. Het dierenrijk is onnoemelijk gevarieerd en talrijk, waardoor de kans op significante verschillen met ons dierenrijk ook groter zijn. Doch om terug te komen op het Roswell-incident, kunnen de bemanningsleden van de drie schotels ook niet direct als representatief voor buitenaards intelligent leven worden gezien. Dat deze schotels van een ander zonnestelsel afkomstig waren is gelet op het type menselijke wezen dat de schotels bemande vanzelfsprekend, doch waar vandaan is onbekend. Gelet op de afstanden tussen de zonnestels onderling, hebben deze wezens astronomische afstanden afgelegd, die in kilometers niet tot uitdrukking gebracht zouden kunnen worden. Zelfs onze huidige computers zouden dat niet of nauwelijks kunnen berekenen. Bovendien waren de schotels met een gemiddelde diameter van 18 m en met een kleine bemanning, UFO-logisch beschouwd ‘verkenningsvaartuigen’, die onderdeel uitmaakten van een vloot van ‘Moederschepen’. Bekend zijn ‘Moederschepen’ die een doorsnede van 1 tot 5 km kunnen vertegenwoordigen. Zulke enorme schepen kunnen in speciale ruimtes onderin het schip enige duizenden van deze verkenningsvaartuigen herbergen. Een significant deel van dergelijke ‘Moederschepen’ zijn inpandig voorzien van een binnenklimaat, compleet met een  landschappelijke verschijningsvorm die exact overeenkomt met die van hun eigen planeet. Waarbij de kunstmatige wereld in het Moederschip net als op hun eigen planeet voorzien is van waterpartijen, natuur en landschappelijk groen.  Vanzelfsprekend zijn in deze kunstmatige wereld wooneenheden voor de bemanning en hun gezinnen gecreëerd. Met nadruk op gezinnen, omdat deze ‘Moederschepen’ in principe altijd in de kosmos blijven. Wat niet wil zeggen dat de bemanning daar ook altijd verblijft, want zij worden periodiek afgewisseld. Ook over dergelijke ‘Moederschepen’ zijn in de loop van de tijd signalen gekomen dat zij concreet bestaan en zich soms heel even in ons luchtruim manifesteren, wat uiteraard door de autoriteiten wordt ontkend.

In het volgende deel over UFO’s zal nader op dit onderwerp worden ingegaan.  


*Zie tevens de verhalen over 'de Broeders in de Ruimte' en over 'Meervoudige Realiteiten' van  april  2012 elders in deze Blog. Alsook de uitleg over het 'permanente' atoom in de verhalen over de 'Kosmische dimensies' op deze Blog. Zie daarnaast de lezing van Prof. Dr. Robbert Dijkgraaf voormalig President van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen, over zijn lezing over de 'oerknal' van vorig jaar, waarin hij onder andere spreekt over 'Multi dimensionaliteit en Parallelle Universums'. Een lezing die hoofdzakelijk te vinden is op het internet. 


Inspiratie: UFO's bestaan gewoon, Coen Vermeeren. Literatuur Benjamin Creme. Het Internet.

 

 

 

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten