donderdag 17 juli 2014

Kundalini energie, het 'Innerlijk Vuur'. Deel 4
 
'Ziel in beweging'
 
Het volgende artikel is geschreven door Lisa Gawlas, mediamiek schrijfster, channeler en spiritueel therapeut. Wonende in de VS en deskundig op het gebied van Kundalini energie.

Kundalini.

Lisa vertelt haar verhaal vanuit haar persoonlijke ervaring en luidt als volgt: ‘Er is een enorme stroming aan het gebeuren dwars over onze kostbare planeet en beweegt zich op de één of andere manier door het lichaam van iedereen heen.’ Ik krijg een stroom aan E-mails over mensen die de Kundalini op dit moment ervaren. Kundalini energie schijnt op veel verschillende manieren geactiveerd te kunnen worden, in het eerste deel van deze serie is al gesproken over het opwekken van deze energie tijdens een meditatie. Maar het schijnt ook te kunnen gebeuren bij een ontmoeting met een vreemde. Lisa vertelt, ik ben doorgaans niet voor een opzettelijke activering van deze energie, omdat het lichaam diens eigen ‘timer’ heeft en het beste weet wanneer het lichaam gereed is voor een dergelijke ervaring. In het met kracht forceren van dit proces kleven enorm veel risico’s. De Kundalini zelf is een frequentiestroom binnen in het lichaam, hoewel men het associeert met ons ‘wortelchakra’, is het ‘kroonchakra’ er net zoveel bij betrokken als het wortelchakra. En zeer specifiek de ‘pijnappelklier’. De ‘pijnappelklier’ is de regelaar van het ‘Licht’, anderzijds bekend bij de melatonine productie. Een meneer mailde Lisa onlangs over een ervaring, die hij had toen hij naar een vrijmarkt ging. Een dame die de vrijmarkt min of meer vertegenwoordigde, sprak met hem en zijn lichaam begon op de klank van haar stem duidelijk te reageren. Toen zij hem aanraakte onderging hij een bijzondere, zo niet oncomfortabele Kundalini ‘explosie’ binnenin zichzelf. Eerst zag hij duidelijk haar Aura, kennelijk had hij deze sensitieve gave, maar toen zij uitgebreid met hem sprak hoorde hij kennelijk de ‘frequentiecodes’ binnenin haar stem. Want toen zij tijdens het geanimeerde gesprek zijn arm plotseling even aanraakte, werd zijn Kundalini proces direct in volle gang gezet. Zij bleek achteraf zijn ware ‘Ziels- of Geestverwant’ te zijn geweest en trad kennelijk op het juiste moment zijn leven binnen, om zijn ‘lichtlichaam’ op deze manier te activeren. En zij dachten beiden alleen maar dat het was om dingen te kopen en te verkopen! Je moet de humor er wel van inzien, maar de man verzekerde Lisa in alle oprechtheid, dat het voorval daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.
 
 

Omgaan met Kundalini energie.

Zoals het al eerder gezegd is, is de Kundalini energie voortdurend in ons werkzaam en stroomt zij continue door ons meridianenstelsel, ook wanneer de mens zich er totaal niet bewust van is. Omdat de Kundalini het meest krachtig ervaren wordt vanuit het ‘wortelchakra’, specifiek het gebied van de lies, reduceert men vaak de essentie van wat er gaande is. Zowel de ‘kroon- als het wortelchakra’ draaien snel op de versnelling van ‘verandering’. Zowel veranderingen op ‘cellulair- als op bewustzijnsniveau’. Doorgaans neemt men niet de tijd en de moeite om opkomende Kundalini energie (mits men dit proces onderkent) volledig te beheersen, en de energie in zichzelf te integreren vanuit de ‘wortel naar de kruin’. Maar de energie is altijd werkzaam en reageert op elke verandering. Het is zo ongeveer als dat de Ziel tegen jezelf zegt, ‘jij doet al het werk en ik heb de tijd en zal wel geduldig wachten’. Maar als de tijd gekomen is, dan stroom ik wel door alle chakra’s heen naar je kruin en zal ik jouw ‘lichtlichaam’ activeren en je frequentie verhogen. Vroeg of laat zal uiteindelijk een ieder van ons door deze ‘integratie’ heengaan, spontaan of opzettelijk, hetzij in dit leven of misschien pas in een volgend leven. Maar wat ik tot nu toe begrijp zegt Lisa, is de ‘Zielsverbinding’ met anderen, waardoor er kennelijk een ‘overdracht’ van frequenties plaats kan vinden en het ‘lichtlichaam’ van een ander geactiveerd kan worden. Doch er is ook nog een ander aspect aangaande deze Kundalini energie en een behoorlijk groot aspect ook. De mens werd bij zijn schepping destijds op deze wereld ‘geconditioneerd’, om energieën als Kundalini op deze Aarde te kunnen gronden. Maar nu is het de Aarde die deze energie voor ons loslaat. Het ‘gronden’, moet voortaan al helemaal in het kader van de ‘Nieuwe Tijd’, in onszelf gebeuren. De Kundalini komt via de lagere drie chakra’s, de ‘Plexus Solaris’ binnen en verlevendigt het concept, dat wij inmiddels kennen als de ‘Nieuwe Aarde’. Met andere woorden, wij zijn voortaan zelf de ‘Nieuwe Aarde’. Het is niet meer iets dat buiten onszelf plaats moet vinden. Er zijn momenteel nog plekken op deze Aarde, dat wanneer wij op de juiste plek gaan staan, het ‘energielichaam’ in onszelf op verbijsterende en zeer krachtige manier activeert. ‘Kundalini activering’ door slechts alleen maar op de juiste plaats te stappen (knooppunten van Leylijnen), te vergelijken met chakra’s maar dan in het Aardoppervlak). Sommigen van deze Aardchakra’s zijn buitengewoon krachtig. De mens is voortaan zelf de ‘schepper’ van de Nieuwe Aarde, het komt van binnen ons zelf uit en wordt ‘buitenwaarts’ gecreëerd in de volle expressie van het goddelijke ‘Zijn’ in ons. De mens vertegenwoordigt meerdere energetische ‘stromingen’ in zijn ‘etherische lichamen’ en wel om veel uiteenlopende redenen. Daarom hoeft zoals wij het tegenwoordig begrijpen, niet elke ‘heftige’ krachtstroming een ‘Kundalini ervaring’ te zijn. Daar zijn meerdere factoren van afhankelijk. Een en ander is in het vorige deel al uitvoerig aan de orde gekomen. Maar de Ziel brengt welzeker hogere ‘trillingsfrequenties’ van het Lichtlichaam binnen, op diverse momenten van onze eigen ontwikkeling, hetzij nog in dit leven of anders in een leven daarna.

Het integreren van de Kundalini energie in zichzelf.

Lisa vertelt verder: ‘Er zijn mensen die hun ‘Zielenenergie’ duidelijk gevoeld hebben, hun Kundalini ‘ontwaakte’ en bewoog snel vanaf de basis van hun ruggenwervel rechtstreeks naar boven, naar de ‘kroonchakra’ om hen toe te staan een verbijsterende ervaring van ‘gelukzaligheid’ te kunnen ervaren.’ (Zie onder andere het eerste deel van deze serie over een Kundalini ervaring tijdens een meditatie.) Dit betekent dan nog niet dat men de Zielenenergie volledig geïntegreerd heeft, maar het ‘Hogere Zelf’ stond het even toe om te weten wat deze ervaring in de praktijk betekent. Als de Kundalini energie plotseling ‘ontwaakt’ (forceer het absoluut niet, aangezien men in een fysiek lichaam huist en het pijn kan doen, als het fysieke ‘omhulsel’ niet voorbereid is om deze krachtige energie te ervaren), is het eerste dat men moet doen om er ‘innerlijk’ mee te willen verbinden. Raak er bewust en vertrouwt mee! Visualiseer voor jezelf het proces. Lisa vertelt: ‘omdat ik op mijn manier zo visueel ben ingesteld, visualiseerde ik het als een ‘slang’ die ik kon zien en waarmee ik mij kon verbinden’. Maar ik krijg ook mensen in mijn praktijk, die beweren de Kundalini energie als een bol van ‘Licht’ te hebben ervaren, dat zich ‘zigzaggend’ langs de ruggengraat een weg omhoog bewoog. Anderen hadden ‘krachtige en warme’ gevoelens en wisten wat hen overkwam. En ga zo maar verder. Er is geen juiste of eenduidige manier van visualisering voor dit proces. Een ieder ervaart het weer op zijn of haar eigen manier, omdat elk mens uniek is en het bij een ieder weer op een andere manier tot uitdrukking komt. Bovendien heeft men dit in het Hindoeïsme zo voorgesteld, omdat de ‘slang’ daar een bepaalde symbolische betekenis heeft. Bovendien betreft het een reservoir van ‘levensenergie’, die vrijkomt en niets anders dan ‘Licht’ vertegenwoordigt, dat het ‘Lichtlichaam’ nader activeert. En de frequentie van dit ‘Lichtlichaam’ doet verhogen. Er is geen juiste of verkeerde manier bij het vrijkomen van deze energie, het enige dat ertoe doet is de juiste ‘verbinding’ met deze krachtige ‘frequentie energie’, die zich vanuit de basis van de ruggengraat langzaam omhoog beweegt.
 
 

Het activeren van de energie.

Als men eenmaal bewust verbinding met deze ‘Zielen- of Lichtenergie’ heeft gemaakt, gebruik dan de handen om zich er echt mee te verbinden en om het voorzichtig te kunnen voelen. Door te testen en eventueel ‘fouten’ te maken, gaat men ontdekken dat men het tempo en de snelheid van de frequentie kan controleren. En door zich op deze manier te verbinden met de energie, kan men beginnen met het naar boven te trekken in de richting van de navel, naar het tweede ‘sacrale chakra’ even onder de navel. Er zal geen vergissing zijn wanneer men deze energie zelfs maar een fractie bewogen heeft, omdat het menselijk lichaam de ‘sensaties’ ervan zelf aangeeft en activeert. Als men in dit proces iets visueels wil creëren, maak het dan iets vanuit het ‘Zelf’. Zie het omhoog komen van de energie bijvoorbeeld als iets ‘sensueels’, iets dat men uitsluitend met het eigen lichaam heeft. In essentie zijn wij ‘geestelijk’ gezien androgyne wezens, die slechts ten behoeve van de incarnatie een bepaald geslacht mee gekregen heeft, maar dat in een volgend leven best vanuit het andere geslacht plaats zou kunnen vinden. Men kan zelfs voor de visualisatie vroegere ‘levensgedaanten’ gebruiken, als men die kennis vanuit vorige levens (via paranormale weg) al tot zich heeft gekregen. Het punt is dat het strikt over jezelf gaat en over niemand anders. Men zal op deze manier ontdekken, dat als men echt begint om de Kundalini uit zijn ‘slaapplaats’ op begint te wekken, er veel oude herinneringen naar boven komen en weer weg zullen vliegen. Zelfs als de herinnering onplezierig is, is men zo verbonden met de innerlijke ‘extases’ ervan, dat het er zelfs helemaal niets toe doet en het proces zich alleen maar van het ‘Zelf’ bevrijdt. Als het lukt om de Kundalini energie persoonlijk vanuit het ‘wortelchakra naar het sacrale chakra’ te bewegen, voel het dan niet als verkeerd als men oncontroleerbaar, bepaalde ‘orgastrale’ gevoelens ervaart. Het ‘Meester’ zijn over het eigen lichaam vergt veel oefening en concentratie. En hoe meer men oefent, des te sneller men er in slaagt de ‘orgastrale’ gevoelens of extases te controleren en te kunnen dirigeren. Wanneer men moeiteloos de Kundalini energie omhoog heeft kunnen trekken, is het tijd om de energie verder omhoog te bewegen naar de ‘Plexus Solaris’ (Zonnevlecht) even boven de navel.


Het verder beheersbaar maken van het proces.

Denk voor geen enkel moment dat de Kundalini energie waar men mee bezig is ‘bewust of intelligent’ is, het is namelijk beide aangezien het de ‘Levensenergie Prana’ betreft en deel uit maakt van het goddelijke aspect in de mens zelf. Het is als het ware de ‘dans van integratie’ die samen met het lichaam gedaan wordt en niet sneller kan, dan dat het proces zich fysiek voltrekken kan. Ga vervolgens verder naar boven in het lichaam totdat men efficiënt in staat is de energie te controleren en naar eigen goed dunken, alsook met alle gevoelens die daarbij horen, de energie met succes naar boven te brengen. Het nog verder naar het hoofd kunnen transporteren, op weg naar de kruin, zou nu moeiteloos moeten kunnen. Dat is uiteindelijk wanneer men weet dat de ‘Zielenenergie’ volledig geïntegreerd is in iedere cel, iedere molecule en in ieder aspect die men vertegenwoordigt.

Lisa Gawlas

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten