dinsdag 1 juli 2014

Kundalini, het 'Innerlijk Vuur'.


Het onderstaande verhaal gaat over een Amerikaans stel (Jason en Sandy) dat contacten onderhoud met een Buitenaardse Beschaving, waarbij een zekere Lantern als vertegenwoordiger van deze beschaving, het stel informeert over alles wat maar enigszins met ‘de mens, spiritualiteit en de kosmos’ te maken heeft. Het verhaal is fictief en in romanvorm beschreven, maar waar het onderwerp over ‘Kundalini’, als authentiek opgevat moet worden en dus op waarheidsgronden berust. Het verhaal wordt verteld door de ogen van Jason en begint wanneer Jason, Sandy en Lantern ergens in de vrije natuur aan het kamperen zijn.

Op weg naar de cabine.

Lantern stelde voor het kamp op te breken en te vertrekken, omdat er een flink eind gewandeld moest worden om het nieuwe logeeradres voor de avond te kunnen bereiken. Hij zette ons tot spoed aan om te vertrekken. Al gauw had hij gelijk dat we een behoorlijke afstand moesten lopen vandaag, het was allemaal heuvel opwaarts en er kwam geen eind aan. Toen later op de dag de Zon al lager aan de hemel stond, liepen wij voor de zoveelste maal over een steile bergweg, waarna er om de heuvel heen zich opeens de meest prachtige groene weide onthulde, die we ooit in de vrije natuur gezien hadden. Sandy en ik rende letterlijk naar de weide om op het gras te gaan zitten, te liggen en te rollen. Sandy zei, ‘Dit is minstens net zo mooi als de weide bij ons thuis’. Ik glimlachte en keek over de weide heen om in de verte iets te zien wat eruit zag als een kleine Cabine (klein soort recreatie bungalowtje). Is dat een Cabine, vroeg ik aan Lantern? Ja, het is voor ons. Het is zelfs bevoorraad met ingeblikte etenswaren en het heeft een beekje en een kleine vijver ernaast, zei Lantern. Nu werden we echt opgetogen. We zouden in een echte Cabine kunnen verblijven in plaats van in de tent vandaag. We liepen snel dwars over de weide, naar de deur van het huisje. Ga je gang en maak het maar open, zei Lantern. ‘Ze sluiten hier de Cabines niet af’. Hoe kom je aan deze Cabine, vroeg Sandy?. Ik heb het gehuurd zei Lantern. Jullie zullen een comfortabele plek nodig hebben voor het volgende onderdeel van jullie missie. Jullie zijn nog niet met de ‘vuur elementalen’ bezig geweest. Deze elementalen betreffen de laagste manifestatievorm van elementalen in één van de vier etherische sublagen. En zijn het ‘eindproduct’ van de omvormingen van kosmische of geestelijke stof in de lagere drie vormdimensies van de aarde. (Zie Kosmische dimensies op deze Blog). Deze keer gaat het om het ‘vuur’ binnenin jullie zelf, het vuur van jullie Kundalini. Straks nadat wij het eten hebben genuttigd zullen wij doormiddel van meditaties daarmee aan de gang gaan.

Elementale meditatie.

Na gegeten te hebben zei Lantern, ‘Trek jullie jassen aan en ga mee naar buiten’. Opgewonden pakten wij onze jassen en gingen naar buiten. Volg mij, zie Lantern. De volle Maan was zo helder dat wij gemakkelijk konden zien waar we langs gingen. We liepen een korte afstand op een pad dat ons over een kleine heuvel leidde om een volgende grote weiden te vinden. De Maan was zo helder dat we ieder detail in het mystieke maanlicht konden zien. Het is hier zo prachtig zei Sandy en vergaapte zich volledig aan het uitzicht, dat nog in het licht van de volle Maan te zien was. Wat we alle drie beaamden. ‘Sluit nu jullie ogen gedurende een moment en breid jullie bewustzijn uit en in naar een hogere frequentie’, instrueerde Lantern. We sloten onze ogen en namen lange ademhalingen om ons bewustzijn uit te breiden. Wij wisten dat wij onze ogen gesloten moesten houden. ‘Handhaaf die staat van bewustzijn nu en voel jullie omgeving met jullie lichaam’, zei Lantern. ‘Terwijl jullie dat doen, sta de fysieke randen van jullie gestalte toe om deze randen in alle richtingen wat te vervagen’. ‘Nu, stem je af op de aarde waar je op staat. Voel hoe de aura van je fysieke gestalte zich vermengt met de aarde onder je. Ruik het water in de lucht en in de nabijgelegen vijver. Herinner je het gevoel van water op je lichaam toen je in het water zwom. Sta de zachte bries in de lucht toe om je lichaam te strelen. Voel hoe de aarde waarop je staat één is met jouw aardse voertuig. Stem je af op alle vloeistoffen in je lichaam, terwijl zij door je lichaam heen circuleren. Terwijl je ademt in deze zachte berglucht, voel het binnenin je. Voel hoe de ethers rondom je heen gevuld zijn met het zachte maanlicht.’

Nog steeds in meditatie.

‘Nu, jullie fysieke ogen nog steeds gesloten zijn, probeer dan naar buiten te kijken via jullie Derde Oog’. Ik kon voelen hoe Sandy naast mij zich concentreerde op haar Derde Oog, net zoals ik dat deed. Instinctief, pakte ik haar hand. Ogenblikkelijk breidde ons bewustzijn uit in een uitbarsting van ‘licht en onze Derde Ogen knipperden open om een enorm groot Licht in de lucht te zien. Terwijl wij ons concentreerden op de ‘bron’ van het licht, kwam de vorm van een gigantisch ‘Sterrenschip’ (UFO) in ons Derde Oog. We wisten beiden dat we het ‘Sterrenschip’ niet met onze fysieke ogen gezien zouden kunnen hebben, maar het was volmaakt duidelijk door ons Derde Oog. Toen wij ons op het Schip concentreerden, konden wij diens ‘multidimensionale’ Licht en onvoorwaardelijke ‘Liefde’ naar ons Hartchakra voelen stromen. We stonden de ‘Liefde en het Licht’ toe zich te nestelen in ons Hartchakra en observeerden rustig, terwijl het Licht omhoog reisde door het ‘kruin’ van onze hoofden, naar de zachte berg ‘atmosfeer’. Alsmede ook diep naar het binnenste van de Aarde. Instinctief volgden wij het Licht in gedachten ook naar de kern van de Aarde. Toen volgden wij het Licht weer terug omhoog richting het Aardoppervlak. Nu dat wij ons stevig ‘geaard’ voelden, reisde het Licht verder omhoog vanuit het centrum van de Aarde, terwijl het langzaam in frequentie begon toe te nemen. Toen het Licht door het Aardoppervlak heen brak en ons fysieke lichaam opnieuw binnenging via onze voeten, voelden wij het via onze benen omhoog gaan naar de basis van onze wervelkolom.

Toen het Licht de basis van onze wervelkolom binnenging, ervoeren wij een grote hitte dat naar de ‘kern’ van ons lichaam bewoog. Het Licht treuzelde daar totdat Lantern zei: ‘Zijn jullie gereed om dat Licht toe te staan om, via jullie wervelkolom omhoog te stijgen?’. Intuïtief wisten wij dat het stijgen van dit ‘Licht’ voor altijd onze levens zouden veranderen. We drukten onze handen steviger ineen om elkaar te ondersteunen en knikten van ja. Wij hoorden Lantern zijn stem alsof hij diep binnenin ons was terwijl hij zei: ‘Voel de Aarde elementalen van je lichaam jouw wervelkolom ondersteunen’. ‘Als je inademt, denk dan na over de Lucht elementalen in jouw longen en in iedere cel van je lichaam. Verbeeld je de Water elementalen, die door je bloed en lichamelijke vloeistoffen stromen. En voel nu, het vuur vanuit het centrum van de Aarde jouw eigen ‘innerlijk Vuur van de Kundalini’ aansteken. Sandy en ik hadden in het verleden de Kundalini bestudeerd en hadden korte ervaringen ervan, tijdens de Kundalini meditatie en Yoga uitoefeningen. Echter, deze ervaringen waren slechts ‘toespelingen’ op wat wij nu op het punt stonden te gaan ervaren. Gelukkig herinnerden wij ons, om ons te ‘focussen’ op het ‘aarden van onze voeten’ diep in de Aarde. We roken de frisse lucht terwijl het onze neusgaten binnenging. En stelden ons de ‘vloeistoffen van ons lichaam’ voor dat rustig stroomde op het ritme van onze ademhaling en op het kloppen van ons hart.

KUNDALINI ‘ontwaakt’ tijdens een meditatie.

Het activeren van de Kundalini energie aan de basis van ons wervelkolom.

Wij waren voorbereid op dit moment en stonden onszelf toe om ons over te geven en nog eens over te geven, terwijl wij onze aandacht en onze ademhaling ‘focusten’ op de basis van onze wervelkolom. Toen het ‘multidimensionale’ Licht de basis van onze wervelkolom binnenging en onze Kundalini activeerde, reageerden onze lichamen door ‘oncontroleerbaar’ te schudden. Geleidelijk acclimatiseerden wij ons aan deze hogere licht en energie frequentie, wat de ‘ontwaakte’ Kundalini toestond om zich volledig met onze ‘kern’ te versmelten.

Het Eerste Chakra.

Toen de basis van onze wervelkolom eenmaal ‘herijkt’ was aan deze uitgebreide Energiefrequentie, begon de Kundalini langzaam op en neer door onze wervelkolom te ‘golven’. Onze ademhaling werd luider en meer opzettelijk, met een uitademing die twee keer zo lang was als onze inademing. In een uitbarsting van ‘Innerlijk Vuur’ ontwaakte ons Wortelchakra ineens naar een hoger frequentieniveau van activering. Dit Wortelchakra bevindt zich ter hoogte van het ‘stuitbeen’. Via dit Wortelchakra is men doorgaans verbonden met de ‘Aarde energie’, wat resulteert in het met de ‘beide benen’ op de grond staan.

Het Tweede Chakra.

Het ‘Innerlijk Vuur’ hield die ruimte gedurende een seconde vast, alsook voor de tijd daarna, voordat het met diens ‘reis’ verder omhoog ging naar ons Navel chakra. Het Navel chakra is het ‘sacraal chakra’. Dit chakra bevindt zich even onder de navel, ter hoogte van het ‘heiligbeen’. We voelden het Licht achter onze navel, terwijl het op en neer door onze wervelkolom golfde. Ons toestaand het te ‘ijken’ en het dan te herijken en nogmaals en nog een keer, naar deze hogere frequentie van innerlijk ‘Licht en Energie’. Emotionele beelden van vroeger koersten door onze geesten in een ‘collage’ van kindertijd herinneringen, sommigen die wij volledig vergeten waren. De veelvuldige emoties van deze ervaringen dreigden ons bewustzijn te ‘verlagen’, dus ‘focusten’ wij ons alleen op onze ademhaling en de sensaties in de kern van onze wervelkolom. Wederom schokten en schudden wij oncontroleerbaar, totdat wij ons herinnerden om de schuddende ‘sensatie’ naar onze kern te trekken, door ons over te geven aan deze nieuwe vorm van sensaties. Dit innerlijk schudden was bijna alsof we delen van onszelf naar buiten schudden, die dit hogere ‘Licht’ niet konden verdragen.

Het Derde Chakra.

We beseften dat wij het beste onze oude weerstand los moesten laten door ons diep over te geven aan onze ervaring. Toen het ‘Licht’ eenmaal in onze tweede chakra stabiliseerde, begon het naar ons ‘Zonnevlecht Chakra’ te stijgen. Het derde chakra is namelijk het ‘Zonnevlecht chakra of ook wel de Plexus Solaris’ genoemd. Dit chakra bevindt zich even boven de navel en heeft te maken met ‘kracht, wil, macht en met grote emoties’. We hadden nu wel geleerd hoe wij onze weerstand los moesten laten, door in de hogere frequentie van de langzaam opstijgende Kundalini mee te gaan ‘ademen’. Langzaam en op een meer gecontroleerde manier, steeg de Kundalini naar onze navel, door ons maaggebied heen naar de vele innerlijke organen van onze derde chakra. We voelden elk orgaan terwijl zij van langzaam tot snel, ‘herijkten’ aan deze hogere frequentie van fysieke gesteldheid. Terwijl wij ons overgaven aan de uitbreidende frequentie van ‘Licht’ in ons derde chakra, beseften wij dat het concept van het eten van voedsel in toenemende mate onbelangrijker zou worden.

Het Vierde Chakra.

Aangezien wij volledig in het ‘NU’ waren, hadden wij geen gedachten of ervaringen van ‘tijd’. Langzaam en kalm, zoals een vriendelijke bries, betrad het Kundalini ‘vuur’ ons Hart Chakra. Het vierde chakra bevindt zich ter hoogte van het borstbeen, bij de hartstreek en wordt ook wel het ‘astraal niveau’ genoemd. Men zou dit chakra het ‘centrum’ van het chakrasysteem kunnen noemen. Hier komen de lagere en de hogere energieën samen in het midden. De reis door onze eerste drie chakra’s was gevuld met allerlei lichamelijke sensaties, allerlei bewegingen en de voortdurende behoefte om ‘los te laten’, los te laten en je gewoon maar over te geven. Tegenovergesteld, ‘kietelde’ de Kundalini bijna ons hart, zachtjes ‘kloppend’ op de innerlijke entree naar ons hart chakra. Wij wisten dat wij die ‘deur’ konden openen of er later naar terug konden keren, nadat wij ons aangepast hadden aan dat wat er zich al voorgedaan had. Echter, Sandy en ik hadden ons volledig voorbereid op dit ‘NU’ en openden het portaal naar ons hart wagenwijd. Wij zagen feitelijk het ‘visioen van een deur’ die binnenwaarts open ging, terwijl wij ons eigen innerlijke ‘vuur’ in ons hart verwelkomden. Wij hoorden een innerlijke stem tegen ons zeggen dat onze levens misschien wel voor altijd veranderd zouden zijn. Maar dat we altijd de ‘tijd’ opnieuw konden betreden om ons aan te passen, wanneer wij voelden dat de energieën te uitdagend waren. Wij beseften de belangrijkheid van die boodschap niet.

Het Vijfde Chakra.

Terwijl wij het ‘Licht’ in ons hart chakra verwelkomden voelden wij een ogenblikkelijk het gevoel van ‘gelukzaligheid’ dat langs onze rug omhoog resoneerde op weg naar onze kroon. Wederom waren wij geneigd om te gaan ‘schudden’, maar wij herinnerden ons om in deze nieuwe sensaties te ‘ademen’ en accepteerden iedere sensatie met een langzame ademhaling. Soms moesten wij onze mond openen en een luide uitademing maken om ‘gefocust’ te blijven. Deze handeling was specifiek belangrijk toen het ‘vuur’ ons Keel Chakra binnen ging. Het vijfde chakra is namelijk het ‘Keel Chakra’ en is het gebied van ‘zelfexpressie, communicatie, zelfrealisatie en van vormgeving’. Om de waarheid te ‘ontsluieren’ welke in deze chakra verborgen was, moesten Sandy en ik diepe inademingen doen en lange, langzame uitademingen, om alle ‘leugens’ die ons ooit verteld waren tijdens onze vele incarnaties ‘los te laten’. We moesten ook bepaalde geluiden en klanken zingen, om ons aan de nieuwe frequenties van het ‘innerlijke vuur’ aan te passen dat door onze stembanden heen stroomde.

Het Zesde Chakra.

Wij observeerden terwijl een straal van ‘verblindend licht’ de stroom van de Kundalini over ons hoofd heen droeg en ons wenkbrauw chakra betrad. Het Zesde Chakra is namelijk het ‘voorhoofdchakra’, ook wel het ‘Derde Oog’ genoemd. In het Sanskriet ‘Ajna centrum’ genoemd. Het is het gebied van ‘bewuste waarneming, van visualisatie, dromen en van telepathie’. Dit hogere Licht zou ons ‘verblinden’ voor de illusie, zodat wij ons konden ‘focussen’ op het Zijn van de Geascendeerde Meester Zelf, die we geprojecteerd zagen op onze innerlijke ‘geestesscherm’.  Terwijl wij ons op dit innerlijke scherm concentreerden konden wij het ‘Kundalini Vuur’ voelen, terwijl het ons wenkbrauw chakra binnenging om diep ons brein binnen te gaan.           

Het Zevende Chakra.

Zoals een bruid wachtend bij het altaar, wachten wij op de opening van het portaal van ons Kroon of Kruin Chakra. Het zevende chakra is namelijk het ‘kroon- of kruinchakra’. Dit is het gebied van het ‘Kosmisch bewustzijn’, van transcendentie, intuïtie en van inspiratie. Via dit chakra kunnen we het gevoel gewaarworden met alles en iedereen verbonden te zijn. Terwijl het Kroonchakra van Sandy en van mij zich langzaam opende, voelden wij een stille ‘rush van multidimensionaal Licht’ naar onze kruin toe stromen. De entree van het multidimensionale Licht, dat onze kruin binnenging veroorzaakte de Kundalini om herhaaldelijk op en neer door onze wervelkolom te golven. Met iedere golf werden onze lichamen in toenemende mate gevuld met ‘gelukzaligheid en met passie voor het leven’. Deze stroom van gelukzalig Licht verbond ons aan het vormeloze ‘Licht van de Ene’ (God), terwijl het onze ‘kruinchakra’ binnenging en zich settelde in de derde ‘ventrikel’ van ons brein. Onze ‘Heilige Innerlijke Tempel’. Binnenin deze tempel versmolt het Goddelijke aspect zich met het Geestelijke aspect, in het heilige ‘Huwelijk van de Geest’ (goddelijkheid), naar het stoffelijke aspect van de Materie (mensheid). Gedurende een korte seconde barste onze Kundalini uit voorbij onze wervelkolom, om diens heilig ‘vuur’ naar buiten onze fysieke gestalte te stralen. Deze uitbarsting van Licht opende volledig ons Derde Oog en het keerde toen zachtjes terug naar onze gestalte, via ons Hartchakra om een permanent verblijf te nemen in de ‘Drievoudige Vlam van ons Hoger Hart’. Net voordat we onze eigen ‘stoffelijkheid’ weer realiseerden, voelden wij ons ‘Hoger Hart’ zich onderling verbinden met ons Derde Oog. En werd de meditatie uiteindelijk door Lantern beëindigd, waardoor we wat stil en nagenietend van alles wat wij in de meditatie beleefd hadden, nog een tijdje stil bij elkaar gezeten hebben. Voordat we ons weer zouden begeven naar de Cabine die Lantern voor ons gehuurd had.   

Inspiratie: Dr. Suzanne Lie en het Internet.   

Nawoord.

Het ‘Kundalini ofwel het ‘Innerlijk Vuur’, betreft een energiereservoirtje van ‘Universele Levensenergie’ (Prana), energie die ten grondslag ligt aan ons leven en al het leven op Aarde. Dit reservoirtje van ‘Levensenergie’ bevindt zich aan de voet van onze Wervelkolom (ruggengraat). Deze ‘Levensenergie’ is gerelateerd aan het ‘Frequentie- of Zielenniveau’ van onze vier etherische lichamen. Deze vier etherische lichamen vertegenwoordigen samen de Ziel, die het ‘voertuig’ is van de Geest en de verbinding vormt tussen de ‘Geest en het Fysieke lichaam’. De Ziel vertegenwoordigt een bepaald ‘Frequentieniveau of trillingsgetal’. De vier etherische lichamen van de Ziel en de daarop volgende drie lichamen van de Geest, vormen samen het ‘elektromagnetisch veld’ (Aura) van ons menselijk lichaam. Het energiereservoirtje wordt in de literatuur gesymboliseerd door de ‘slapende’ slang aan de voet van de Ruggengraat. En verwijst in het Sanskriet naar een klein spiraalvormig opgerold ‘energiekanaaltje’, dat in de Aura ter hoogte van de stuit aan de basis van de Ruggengraat ligt. Dit energiekanaaltje lijkt op een slang, dat opgerold  in drie en een halve spiraal ligt te ‘slapen’ met het puntje van zijn staart bij de mond. Symbolisch gezien stroomt uit de mond van de ‘slapende’ slang (ook wel Vuurslang genoemd), Kundalini energie.   

Wanneer de Kundalini of ‘slapende’ slang ontwaakt en geactiveerd wordt, stijgt de vrijgekomen ‘levensenergie’ door het centrum van de Wervelkolom, dwars door alle zeven (hoofd) Chakra’s heen naar de kruin. De stijging van de plotseling vrijgekomen ‘Levensenergie’ heeft  meteen een verhoging van de ‘frequentieniveaus’ van de vier etherische lichamen van de Ziel tot gevolg. Wat ook direct een verandering in de persoonlijkheid van de persoon in kwestie tot gevolg kan hebben. Omdat de ‘Zielenhoogte of het frequentieniveau’ van de betreffende persoon meteen verandert in hogere (Licht) of energiefrequenties. Wat in werkelijkheid een plotselinge ‘transformatie’ van de persoonlijkheid teweeg brengt. Indien dit Kundalini reservoir door bepaalde omstandigheden plotseling geopend wordt, breekt de ‘Levensenergie’ in één keer uit. Doorboort de beschermende blokkades van de ‘Buik-, Hart- en het Voorhoofdchakra’ en komt het Kundalini transformatieproces op gang, wat kort of lang kan duren. Indien deze activering van de Kundalini of ‘slapende’ slang niet goed begeleid wordt, dan kan dat schadelijke gevolgen hebben voor degene die dit ondergaat. Deze gevolgen kunnen tijdelijk of in bepaalde gevallen blijvend zijn. Wanneer het proces goed begeleid wordt en de ‘ontwaking’ op een natuurlijke manier zijn beloop kan hebben, dan kan de persoon in kwestie er baat bij hebben. En is het ‘frequentieniveau’ van zijn Ziel blijvend een niveau hoger gestegen en zal de betreffende persoon zich beter en prettiger voelen.

In verkeerde situaties kan het plotseling optredende Kundalini proces leiden tot een krachtige emotionele ontlading, dat een Catharsis genoemd wordt. Omdat zonder enige aanleiding allerlei ‘angsten, trauma’s en mogelijke ook andere psychische stoornissen’ aan de oppervlakten kunnen komen. Zaken die allemaal opgeruimd moeten worden en dan zo een emotionele ontlading tot gevolg kan hebben. Ook kan het Kundalini proces tot activering van latent aanwezige ‘Paranormale’ vermogens leiden of zelfs tot bepaalde vormen van ‘Psychoses’, die al of niet tijdelijk van aard kunnen zijn. Een goede professionele begeleiding is in zulke situaties dan ook aan te bevelen. Een goede ‘aarding’ is dan ook van uiterst belang. Daarnaast kan het tegenhouden of onderdrukken (medicatie) van het proces, nooit gezond en zelfs gevaarlijk zijn. Beter is het om door therapie of professionele begeleiding van welke aard dan ook, voor een goede ‘aarding’ te zorgen en het proces verder zijn natuurlijke beloop te laten gaan.  

Uitdrukkelijk dient vermeld te worden, dat het Kundalini proces op velerlei manieren tot uitbraak of ‘ontwaking’ kan komen, aangezien elk mens weer anders is en de omstandigheden die aan het proces ten grondslag liggen, ook bij een ieder weer anders kan zijn. Zodoende is geen enkel Kundalini proces exact hetzelfde en dient dit door deskundigen op dit gebied gediagnosticeerd te worden. Wat vanuit de reguliere medische wereld dus in nauwe samenwerking met deskundigen op dit terrein (vanuit de alternatieve geneeswijzen) dient te geschieden. Tenslotte zijn er tegenwoordig al veel centra op dit gebied, waar deskundigen op dit terrein om advies gevraagd kunnen worden.
In een volgend verhaal zal nader op dit onderwerp worden ingegaan.

         


    

       

  

         

   

Geen opmerkingen:

Een reactie posten