maandag 15 september 2014

Allen zijn Een.


Allen zijn Een.Houd het Licht vast!


Compassie.

“Het is onzin, zegt het verstand. Het is wat het is, zegt de Liefde.

Het is ongeluk, zegt de berekening. Het is wat het is, zegt de Liefde.

Het is alleen maar verdriet, zegt de angst. Het is wat het is, zegt de Liefde.

Het is uitzichtloos, zegt het inzicht. Het is wat het is, zegt de Liefde.

Het is belachelijk, zegt de trots. Het is wat het is, zegt de Liefde.

Het is lichtzinnigheid, zegt de voorzichtigheid. Het is wat het is, zegt de Liefde.

Het is onmogelijk en bestaat niet, zegt de ervaring. Het is wat het is, zegt de Liefde.”

Erich Fried

Zie het vanuit de Liefde.
Vier vreugde te midden van de chaos in deze wereld, te midden van de duisternis, de pijn en al het lijden. Omdat dit type van beroering het resultaat is van ‘Licht’, dat probeert naar de oppervlakte van de menselijke harten op te stijgen. Ieder perspectief wil nu erkend worden. Iedereen wil gezien worden en wil geldigheid hebben voor hun wezen. En iedereen wil begrepen worden als een creatie welke waardig van Liefde is. Maar Liefde is echter niet altijd een ‘warm donzig gevoel’. Waarachtige Liefde is een erkenning van de waarheid. Dat er één Schepper is en één Licht, dat alle wezens bezielt (Godsvonk), of zij het zich nu realiseren of niet. De Liefde zegt: ‘Ik kijk voorbij jouw gedragingen, jouw gedachten en jouw verschijningsvorm, diep in en naar de essentie van jouw wezen’. Ik kan houden van dat Licht, dat hoe gering misschien ook, ten grondslag ligt aan jouw wezen. Ik kan houden van die ‘Vonk van Goddelijkheid’, die diep in jou verscholen ligt. De Liefde zegt: ‘Ik kan houden van wie jij echt bent, of jij je dat nu wel of niet bewust bent. Bewust bent van die diepe waarheid binnenin jezelf’. Op een praktische manier, kan Liefde zelfs kijken naar diegenen die jouw gevoelens kwetsen, die jou onvriendelijk behandelen, die liegen, bedriegen en stelen. En de Liefde zegt: ‘Ik weet wie jij werkelijk bent’!. En de Liefde zegt:

'Ik kies er voor om mij te focussen op die ‘Vonk van Goddelijkheid’, binnenin jouzelf, ongeacht hoe klein of hoe gedimd. Ik zal jouw duistere gedragingen, jouw zieke gedachten, jouw onvriendelijke wensen op geen enkele manier dan ook enige ‘waardigheid’ geven. Ik zal met jou omgaan op een manier die gezond voor mijzelf is, want ik respecteer mijn eigen Licht, of jij dat van jou nu wel of niet respecteert. Ik zal de waarheid van jouw wezen houden, maar ik zal jouw duisternis op geen enkele wijze ‘waardigheid’ geven.' En de Liefde zegt: ‘Stuur hen op hun eigen weg met de wensen, dat zij op een dag ook hun eigen Licht zullen zien’. Men hoeft met deze zielen niet te dansen, die geen ‘vriendelijkheid en zachtaardigheid’ kennen. Men hoeft misbruikende gedragingen in het leven niet toe te staan. En terwijl je stevig geworteld bent in het besef, dat het gezond en wijs is om het Licht binnenin jezelf in Eren te houden. Zal je merken dat het geleidelijk aan gemakkelijker wordt om zelfs van jouw zogenaamde ‘vijanden’ te houden. In waarheid, is geen enkele ziel je vijand. Wij zijn allen Een en allen zijn je menselijke familie. De Liefde zegt: ‘Wij moedigen iedereen aan om het Licht in jezelf in Eren te houden, maar ook om gezonde en liefdevolle grenzen te creëren die de grenzen in jezelf in Eren houden’. Weliswaar is de wereld momenteel in chaos, maar men hoeft zoals gezegd niet in ‘duisternis’ te leven. Men kan namelijk de vrijheid kiezen om zich ook meer te focussen op alles dat mooi, goed, prachtig en waarachtig is! Men kan zich ook de prachtige natuur voorstellen, ontkiemend en groeiend in de door oorlog verscheurde gebieden. Of dat er ook daar weer prachtige steden gebouwd zullen worden, omdat te zijner tijd ook dit is wat zich daar voor zal doen. Duisternis, hoe donker of gruwelijk ook, bij diens ware aard is alles tijdelijk. Liefde is eeuwig.

Zoek het Licht.
Ongeacht wat er in het leven naar ons toekomt, het ‘Licht’ herinnert ons eraan dat, God nog steeds God is. Noch onvriendelijke mensen, noch de onvriendelijkste energieën, hebben wat voor macht dan ook over ons. Anders dan wat wij hen geven met onze angst. Dus terwijl de wereld zich bezighoudt met oorlogen en terwijl sommige entiteiten zich bezighouden met hun aanvallen op onze ‘geest’. Via wie dan ook die kwaad in de zin heeft, of doormiddel van een energie van welke aard dan ook, bedenk ‘God is nog steeds God’! En Liefde is de hoogste macht in het Universum. Praktisch gezien, kunnen wij kiezen om ons te focussen op het Licht binnenin dat van onze medemens. Stel je de gemeenste creaturen voor en dat zij omringd worden met Liefde en met Licht. En vraag in gedachten dat zij zich geestelijk ‘verheffen’ en hun boze intenties laten varen. Met andere woorden, creëer gezonde grenzen en tolereer geen onvriendelijkheid in je eigen leven! Maak de ‘duisternis’ niet meer waardig met je eigen gedachten, zelfs niet meer dan dat je moet. Er is altijd goedheid, altijd vergeving en er is altijd schoonheid. Er is altijd wel iets wonderbaarlijks en verbazingwekkends aan het gebeuren dat mensen inspireert!. Met andere woorden, er is altijd hoop en er is altijd toekomst. En wat er ook gebeurt, Liefde overwint altijd.


Inspiratie: ‘Denk met je hart’, Cobie de Haan. Het internet.           

              

Geen opmerkingen:

Een reactie posten