zondag 14 september 2014

De Kundalini van de Aarde na 2012.Kundalini-energie

Kundalini-energie.

Wereldwijd wordt de ‘Kundalini’ het vaakst omschreven als een ‘Slang’. Een ‘rode, pulserende slang van licht’, die omhoog klimt in ons fysieke lichaam. Kundalini werd voor het eerst op die manier beschreven in oude ‘Vedische en Tantrische’ geschriften. In deze geschriften, de oudste ter wereld, staat beschreven dat de ‘Kundalini-slang’ opgerold aan de basis van de ruggengraat ligt te ‘slapen’. Dit ter hoogte van het stuitbeen tot hij wordt opgewekt. Als de Kundalini ontwaakt, klimt hij omhoog langs verschillende ‘energiekanalen’, die deel uitmaken van onze energetische anatomie (etherische lichamen). Energie is in feite ‘vibrerende’ informatie en de Kundalini brengt de energie van ‘Lichaam, Geest en Ziel’ in beweging. De energie van de Kundalini betreft de universele levensenergie ‘Prana’ en ligt als goddelijke ‘levenskracht’ ten grondslag aan het ‘lichtlichaam’ (Aura) van de mens. Maar zoals dit voor de mens geldt, geldt dat ook voor de Aarde. De Aarde is een ‘Levende Entiteit’ en beschikt evenals de mens over een ‘lichtlichaam’. Onze Aarde-entiteit en het menselijk wezen zijn energetisch bijna hetzelfde, althans zij werken bijna op dezelfde wijze. De kundalini-energie van de Aarde lijkt niet alleen op die van de mens, maar het indrukwekkende energieveld zoals de ‘Merkaba’ (lichtlichaam) van de planeet is, is verhoudingsgewijs ook te vergelijken met dat van de mens. In onze planeet bestaat er namelijk eveneens een energie die op een slang lijkt en zich ook als zodanig gedraagt, net als de manier waarop de kundalini-energie zich in het menselijk lichaam gedraagt. Bij de Aarde is deze energie echter verbonden met het centrum van de Aarde. De kundalini-energie in het centrum van de Aarde, is altijd verbonden met een unieke locatie ergens op de oppervlakte van de planeet en dat blijft zo gedurende een periode van ca. 13000 jaar. Daarna verplaatst hij zich naar een nieuwe locatie, waar hij de volgende 13000 jaar verblijven zal. Dit is gebaseerd op de tijdscyclus die men ook wel de ‘precessie van equinox’ noemt. Als die beweging inzet, gaat onze opvatting over ‘spiritualiteit’ veranderen. Hij verandert in overeenstemming met de nieuwe energie van de aankomende cyclus en leidt ons naar een hoger spiritueel pad. Deze beweging van de kundalini-energie zette zich na 21 december 2012 voor de laatste maal voort. Toen heeft de aardas zich gericht naar het midden van de Melkweg, waardoor de kundalini van de Aarde zich verder verplaatste naar een nieuwe locatie op het aardoppervlak. Het resultaat is een onmiskenbare verandering in spirituele inzichten en gewoontes, die uiteindelijk doorsijpelen naar het gewone alledaagse leven in de straat. De oorspronkelijke locatie van de kundalini-energie bevond zich destijds in het hart van het Atlantische continent. Nu ergens op een plek in de Atlantische oceaan. De nieuwe locatie van de kundalini-energie betrof aanvankelijk het westelijk deel van het Himalayagebergte, dat tegenwoordig Tibet wordt genoemd. Maar na 1959 begon de ‘Slang van Licht’ opnieuw te bewegen om vanaf 2012 uiteindelijk in het huidige Andesgebergte in Noord Chili te eindigen. Waar het definitief zijn verblijfplaats vond.Atlantis.

Ongeveer 16000 jr. geleden schijnen er volgens bepaalde overleveringen, drie grote stukken van een astroïde in de Atlantische Oceaan te zijn neergestort, voor de kust van wat nu de staat Georgia in de Verenigde Staten is. De toenmalige priesters van Atlantis wisten toen dat het einde van hun geweldige continent nabij was. Plato noemde dit verloren continent tweeduizend jaar geleden Atlantis en sprak in positieve bewoordingen over zijn cultuur en schoonheid. Maar de meeste archeologen beschouwen Atlantis meer als een legende. Ondanks alle onderzoeken en verkenningen, die gedurende jaren zijn gedaan om zijn bestaan te bewijzen, is er nooit echt bewijs gevonden. Toen Atlantis onder de golven van de Atlantische Oceaan verdween, nam het al het bewijs mee naar de zeebodem. Het is dus een deel van de wereldgeschiedenis dat tot op heden nog steeds niet echt bewezen kan worden, maar hopelijk in de toekomst wel als de oceaan door natuurkundige oorzaken er bepaalde geheimen van prijs geeft. Doch veel spirituele bronnen verklaarden door de eeuwen heen, dat dit continent met zijn hoge beschaving destijds wel degelijk bestaan moet hebben. Maar hoe dan ook, de Aarde-kundalini, een energie die als een soort slang diep in de Aarde opgerold ligt, heeft gedurende vele millennia zijn thuis gehad op dit oude continent. Door deze energie kwamen destijds andere culturen van over de hele (toenmalige) wereld naar Atlantis om naar verlichting te zoeken. Het uiteindelijke einde van Atlantis kwam pas drieduizend jaar na de inslag van de enorme astroïden, maar was geologisch wel de oorzaak van de geleidelijke ondergang van dit continent. Toen ongeveer 13000 jr. geleden het laatste deel van het eilandenrijk Atlantis uiteindelijk definitief zonk, vertrokken de priesters van Atlantis (die het op dat overgebleven continent voor het zeggen hadden), met delen van de bevolking in een verscheidenheid aan geïmproviseerde schepen naar andere bestemmingen. Een deel van de priesters reisden naar wat nu Midden- en Zuid-Amerika is. Anderen reisden naar het Noord-Afrikaanse continent en verbleven in Egypte waar zij de bekende Piramides bouwden. En sommigen reisden van daaruit verder naar het Oosten. Degenen die naar Midden Amerika reisden kwamen aan in wat nu Yucatan heet, in het huidige Mexico. Uit deze priestergemeenschap ontstond de huidige Mayacultuur. Van de Maya’s weten we dat dit waar is, omdat in het nabije verleden door archeologen een antiek kleitablet gevonden werd in Yucatan. Dit bewijsstuk heet het ‘Troano Document’ dat nu in het British Museum ligt. Men schat dit document minstens 3500 jr. oud. Het werd vertaald door de historicus Augustus Le Plongeon en beschrijft tot in details de ondergang van Atlantis. De huidige Maya-kalender was oorspronkelijk gemaakt in de tijd dat Atlantis nog bestond en is feitelijk door de priesters meegenomen naar Yucatan. De oorspronkelijke priesterorde bestaat nog steeds binnen de huidige Mayacultuur.

Troano kleibablet
De Grote Witte Piramide.

Een andere priesterorde die naar het Oosten reisden en bekend stonden als de ‘Nakkal Broederschap’, leden van een geheime religieuze genootschap van Atlantis, kwamen na veel omzwervingen onder zeer moeilijke omstandigheden aan in Tibet. Alwaar ze een van de grootste piramides van de wereld bouwden. De piramide die ze bouwden staat bekend als de ‘Grote Witte Piramide’. Ze maakten deze piramide van massieve witte steen en ziet er tot op heden nog steeds uit alsof hij pas gebouwd is. Het doel van deze ‘Grote Witte Piramide’ was, om zowel de precieze locatie van de gewijzigde Aarde-kundalini energie aan te geven, als om deze energie te concentreren voor het welzijn van de mensheid. Hij creëerde een energiegebied, dat zich in alle richtingen uitstrekte en de mensen die dit gebied bevolkten, ondergingen buitengewone veranderingen in hun geestesgesteldheid. Het duurde uiteindelijk nog bijna zesduizend jaar na de ondergang van Atlantis, voordat het menselijk ras zich begon te herinneren wie ze was en er weer een vorm van beschaving begon op te bloeien. Gedurende al die duizenden jaren bleven de Nakkals bij de ‘Grote Witte Piramide’ om hem te beschermen. Ze gedijden goed op zijn verlichtende energie. Uiteindelijk waren ze de stamvaders van het Tibetaanse ras en maken ze op die manier nog deel uit van de huidige tijd. Dit gebied heeft veel belangrijke mensen voortgebracht, waaronder de Boeddha die het boeddhisme ontwikkelde. Dit gebeurde allemaal onder invloed van de ‘Witte Slang’ (kundalini van de Aarde) die in dit gebied onder de ‘Grote Witte Piramide’ opgerold lag. Maar na de Tibetaanse opstand in Lhasa in 1959 en de onderdrukking van de Chinezen die daarop volgde, vertrok de Dalai Lama als geestelijk leider van de Tibetanen naar India. Precies op dat moment begon na een rustperiode van duizenden jaren, de Slang van Licht vanonder de ‘Grote Witte Piramide’ van de Nakkals naar de oppervlakte van de aarde te verschuiven. Deze kundalini-energie begon eerst langzaam, maar toen steeds sneller door Tibet te bewegen. Aanvankelijk volgde de Aarde-kundalini de Dalai Lama naar India, maar daar bleef hij niet. Hij bleef bewegen, geleidelijk zijn weg zoekend over de oppervlakte van de Aarde, daarbij ieder gebied aandoend. Toen de kundalini-energie van ‘Moeder Aarde’ bijna aan het eind van zijn reis gekomen was, vervolgde hij zijn weg verder via het Noord Amerikaanse continent naar Midden Amerika, waar hij stokte bij het Panamakanaal. Maar later in 2001 kwam de energie weer vrij en vervolgde via Colombia zijn reis verder door Zuid Amerika, ieder gebied in ieder land aandoend. Om vervolgens in 2012 in Noord Chili te eindigen. De precieze plek was al voorspeld door de Maya’s en tegen de tijd dat de energie in Noord Chili zou arriveren, zaten 112 stammen in een enorme kring te wachten tot de ‘Slang van Licht’ zou komen. Deze stammen hielden hun ceremonies maandenlang vol tot de ‘Slang van Licht’ arriveerde en uiteindelijk naar zijn definitieve bestemming gleed en zijn heilige rustplaats in de Aarde binnenging. Dit gebied in Chili en deels in Peru zal geleidelijk aan worden getransformeerd tot een nieuw soort Tibet, een plek waar in de toekomst belangrijke leraren geboren zullen worden. Leraren die een stralend licht zullen zijn voor de wereld, net zoals dat in Tibet en in India het geval was.

Nieuwe interpretatie van de werkelijkheid.

De ‘Slang van Licht’ is nu definitief verhuisd naar een nieuwe geografische locatie en met deze verhuizing is een nieuwe ‘trilling’ (energiefrequentie) op Aarde begonnen. Deze trilling is radicaal anders dan wat de laatste 13000 jaar werd uitgestraald. De cyclus beweegt zich nu niet meer als een cirkel, maar op de manier van een spiraal. Iedere keer als hij rondgaat, komt hij niet op dezelfde plaats uit, maar op een nieuw deel van de spiraal, net zoals bij het DNA molecuul. En net zoals bij het DNA molecuul, verschijnen de energetische codes van de Nieuwe Tijd in nieuwe patronen. Dat veroorzaakt een nieuwe manier van leven, een nieuwe wereld en een nieuwe interpretatie van de drie dimensionale werkelijkheid, die voor de mensheid waarneembaar is en mogelijk geleefd kan worden. Op 21 december 2012 was de ‘precessie van de equinox’ voltooid en is er en nieuwe cyclus van 13000 jaar gestart. Jaren voor deze datum was voorspeld dat de oude ‘patriarchale’ manier om het menselijk leven te beheersen, tegen die tijd in grote verwarring zou verkeren. En dat de ‘vrouwelijke’ energie geleidelijk aan de overhand zal krijgen en de vrouwen uiteindelijk het initiatief zullen nemen om de mensheid terug naar het ‘Licht’ te leiden. Inmiddels is gebleken dat de oude mannelijke manier om het menselijk leven te beheersen, inderdaad in grote verwarring is komen te verkeren. Spanningen en oorlogen in het Midden Oosten en in Oost Europa, hebben de politieke verhoudingen in de wereld op losse schroeven gezet. Oost en West staan net als eerder weer lijnrecht tegenover elkaar. De financiële crisis en de economische malaise maken de verwarring in de huidige tijd alleen maar groter. De eerder gedane voorspellingen zijn wat dat betreft uitgekomen. Of de vrouwen inderdaad het initiatief zullen nemen om de mensheid een andere weg te laten nemen, zal de tijd ons leren. Een feit is dat aan de oude ‘patriarchale’ wijze om de mensheid te beheersen een einde zal moeten komen. De komende paar jaar zullen de belangrijkste jaren in de menselijke geschiedenis gaan worden. Met behulp van Moeder Aarde en haar ‘Slang van Licht’, die samen de vrouwelijke energie vertegenwoordigen, zullen in de toekomst echter grote veranderingen plaats gaan vinden. Maar centraal zal hier in komen te staan, dat ‘Liefde en aandacht’ voor elkaar de belangrijkste dingen in het leven zullen zijn. Kort samengevat kan het volgende gesteld worden: ‘Eens thuis in het oude Lemurië, verplaatste de Kundalini van de Aarde zich naar Atlantis en daarna naar de Himalaya, om vervolgens in 1959 na duizenden jaren van rust, zich via veel omzwervingen in 2012 in Noord Chili in het Andesgebergte te eindigen. Bij iedere locatie heeft de ‘Slang van Licht’ onze perceptie van spiritualiteit veranderd. Alsook de sociale en culturele aspecten van de sekse en van het hart. We zijn bezig om ons in een totaal andere tijd, binnen een onzekere wereld te begeven en op dat moment komt de Kundalini van de Aarde ons bijstaan op weg naar zelfontplooiing en om de overgang naar de Nieuwe Tijd te vergemakkelijken.’


Inspiratie: ‘De Kundalini van de Aarde na 2012’, Drunvalo Melchizedek.


                                

      


             

Geen opmerkingen:

Een reactie posten