vrijdag 5 september 2014

Vrijheid en onafhankelijkheid.Vrijheid en onafhankelijkheid.
Kosmische wetmatigheden.

Onder invloed van de nieuwe energie van Aquarius ontwikkelt de mensheid zich in een versneld tempo en bevindt de mensheid zich wereldwijd in verschillende stadia van ontwikkeling. Ieder mens weet intuïtief van zichzelf dat, wat hij of zij bereiken kan of al heeft bereikt, het hoogste is wat men kan bereiken. En toch zal men steeds weer moeten bijstellen, omdat het vergaren van kennis en van bewustzijn nooit aan grenzen gebonden is. Het bewustzijn wat men bereikt is slechts een ‘stap en geen eindpunt’. Het is een stap van vele stappen, die men op de schijnbaar oneindige weg van bewustwording zet. Bewustzijn heeft met begrip te maken. Indien men begrijpt hoe wetmatigheden werken, kan men daarmee omgaan. Neem bijvoorbeeld ‘zwaartekracht’, als men weet hoe de zwaartekracht werkt, kan het ook voor de mens werken en begrijpt men het ook zodat men het gebruiken kan. Begrijpt men echter niet hoe het werkt, dan leeft men in een eindeloos gevecht en zou men in cirkels ronddraaien. Zo gaat het ook met de ‘kosmische wetmatigheden’. De kosmos kent veel wetmatigheden (geestelijke wetten), waar ook de Geestelijke Wereld zich aan houden moet. De Geestelijke Wereld kan niet zomaar iets in beweging zetten, niet zomaar iets beweren en niet zomaar alles doen, omdat zij dat nu eenmaal graag zouden willen doen. Alles is verbonden aan wetmatigheden, de wereld waarin wij leven heeft geweldig veel mogelijkheden en biedt heel veel kansen met heel veel mooie elementen. Doch kent echter ook veel gruwelijke en beestachtige elementen, elementen die de Geestelijke Wereld met lede ogen aan moet zien en helaas toe moet staan. Veel mensen vragen zich af, als God zou bestaan, waarom Hij dan niet ingrijpt in de wereld van wreedheden, van oorlogen, van onrecht en zoveel leed dat de mens, de dierenwereld en het milieu wordt aangedaan? Waarom grijpt God dan niet in? Waarom grijpt de Geestelijke Wereld niet in en zien zij werkeloos toe waarom dit alles gebeurd? Doch al zouden zij dat dolgraag willen dan nog, kunnen en mogen zij dat niet. De kosmische wetmatigheden belet hen dat.

Vrije wil.

De kosmische wetmatigheid heeft de mens een ‘Vrije wil’ gegeven. Enkel de vrije wil, is de wil van de mens om te kunnen kiezen en om altijd weer keuzes te kunnen maken. Om afwegingen tussen ‘goed en slecht, tussen voordelig en nadelig, etc.’ te kunnen maken. De mens kiest voortdurend ieder moment van de dag, ieder moment in de tijd en steeds maar weer met allerlei gevolgen. Indien God of wie dan ook van de Geestelijke Wereld in zouden grijpen, dan zouden zij ingrijpen in de wet van Karma (de geestelijke wet van oorzaak en gevolg). Dan zouden zij ingrijpen in de karmische levenslessen die een ieder hier op Aarde te volgen heeft. Ook van zogenaamde daders of van de zogenaamde slachtoffers, waarbij het altijd nog valt te bezien wie de dader of wie de slachtoffer is. Zichtbaar zijn er vele daders en onzichtbaar zijn er vele slachtoffers. Het is niet altijd duidelijk en zichtbaar wie, wie is, omdat men hierdoor alleen kan zien dat wat men ziet, wat men waarneemt. Doch God of Geestelijke entiteiten kunnen in de harten van de mensen kijken en kunnen  daardoor de werkelijke beweegredenen zien, van waarom mensen iets doen en waardoor het niet mogelijk is om in te grijpen. God of de Geestelijke Wereld mag niet oordelen of veroordelen, anders zouden zij zijn als de mensen zijn. God, de engelen of wie dan ook van het hoogste Licht, kunnen niet denken en handelen als de mens en kunnen daarom ook niet ‘oordelen of veroordelen’. Zodat de mens aan zichzelf overgeleverd is, alsook aan haar eigen vrije wil en de keuzes die zij maakt. De mens is nu eenmaal creatief in alle vormen. In alle vormen van het scheppende, zowel in technische zin als in allerlei vormen van beeldende expressie. Doch de mens is ook zeer creatief in al het gruwelijke, het boosaardige, het hebzuchtige en in al wat dies meer zij. Juist al deze dingen horen bij de keuzes die mensen maken. De mensheid in het algemeen schept de wereld en in al wat de mensheid schept, daar mag en kan de Geestelijke Wereld niet ingrijpen. Wel mogen zij informeren en inspireren, wat zij op telepathische wijze ook zeer actief doen. Actief inspireren en informeren, in de hoop dat de mens tot de juiste inzichten komt en de juiste keuzes maakt. Al dat, wat de Geestelijke Wereld in de loop der tijden aan bewustzijn ‘gezaaid’ heeft, is in inmiddels ook duidelijk zichtbaar in de enorme vooruitgang en ontwikkeling die de mensheid in de laatste honderd jaar heeft doorgemaakt. Veel van wat aan kennis en inzichten tot de mens gekomen is, verliep via de weg van intuïtie. Intuïtie is dat, wat gegeven wordt tot inzicht en de afstemming daarop maakt de mens bewuster en behoord tot het ‘pad van bewustwording’. De mens die steeds intuïtiever wordt, wordt ook steeds bewuster. Bewuster van zichzelf, bewuster van zijn doel, maar ook bewuster van de ‘levenslessen’ die men op Aarde te leren heeft. Al wat men aan levenslessen in zich opneemt komt tot intuïtie en intuïtie komt tot de mens. En zo komt men er achter waarom men op deze wereld is, wat het doel hier is en wat het streven is. Zodat uiteindelijk alles tot inzicht en bewustwording leidt.

Onafhankelijkheid.

De mens is tot op heden nog steeds erg afhankelijk van allerlei overheidssystemen en van een verscheidenheid aan financiële systemen, instituten en instellingen. Juist ‘vrijheid en onafhankelijkheid’ staat tegenwoordig hoog in het vaandel en heeft de wereld al sterk doen veranderen. Doch het is nog steeds moeilijk om zich echt vrij te maken van afhankelijkheden, omdat de maatschappij zodanig is ingesteld dat dit weinig ruimte laat voor een daadwerkelijke vrije en onafhankelijke manier van leven. Maar niettemin verandert de wereld, dogmatische en geïndoctrineerde instellingen en instituten zwakken af, politieke richtingen die zich steeds meer moeten matigen, mensen die steeds minder tevreden zijn met wat hun wordt opgelegd en mensen die steeds meer hun eigen weg proberen te gaan. Een eigen weg op doorgaans een meer pacifistische wijze met minder strijd en rebellie. Deze tendens is niet meer te stoppen. Steeds meer mensen begrijpen dit en doen dit ook. De vrijheid, de onafhankelijkheid, het zelf willen bepalen, is de mens in de huidige tijd op het lijf geschreven. Zo ziet men steeds meer groepen en individuen die het anders gaan doen. Anders dan één of meerder decennia geleden. In die zin is er een geestelijke revolutie gaande en zal de mens zich steeds meer bevrijden van de systemen die hen is opgelegd. Veel gaat er nog veranderen en veel zal nog sneller gaan in de richting van de ‘ware’ vrijheid en onafhankelijkheid die men aan het nastreven is. Ware vrijheid ligt echter in de acceptatie dat elk mens uniek is en elk menselijk individu weer anders is ingesteld. Met andere woorden dat een ieder meer toegestaan zou moeten worden om op die manier te leven die bij hen past. Want echte vrijheid is wanneer ieder persoon verantwoordelijk is voor diens eigen daden en gedachten. Vrijheid betekent niet gebruik en misbruik maken van anderen, alleen maar omdat men die macht en mogelijkheden heeft. Nee, het betekent ‘respect inclusief zelfrespect, liefde inclusief zelfliefde, mededogen voor al het leven, inclusief dat van zichzelf, alsook volledige acceptatie van wie dan ook, inclusief zelfacceptatie’. Alles dat minder is, is geen echte of ware vrijheid. Ware vrijheid staat middelen toe om het leven in al zijn gradaties te accepteren zoals het is, inclusief dat van de dieren en met respect voor het milieu. Vrijheid om te leven, zonder angst, verontreiniging of misbruik. Het is de hoop dat de mensheid zich uiteindelijk aan zal passen aan een eenvoudiger en vreedzamere manier van leven, zodat de planeet al het leven dat het ondersteund, vrij van de last zal zijn van het dragen van de mensheid op diens aardkorst. De mens dient meer in harmonie met al het leven te leven, niet door het te onderwerpen en het ‘hart uit de moeder’ vandaan te halen, door verontreiniging en door voortdurend het milieu te beschadigen.

Waarheid.

Door de toenemende energie van Aquarius wordt de mens steeds intuïtiever. De mensheid wordt daardoor ook steeds intuïtiever en zich meer bewust van wat ‘waarheid’ is, wat echt zuiver en oprecht is. En dat is niet meer zo wanneer dit zomaar van boven opgelegd of afgedwongen wordt. De mensheid onderscheidt steeds meer wat wel en geen waarheid is en wat geen waarheid is, wordt niet zomaar voor zoete koek aangenomen. De mensheid voelt intuïtief wat waarheid is en wat echt en wat zuiver is en zo ontstaat er een groot verschil met vroeger. Al dat wat geboden wordt en al dat wat gezegd en geschreven wordt, wordt op een zeef gelegd. Een zeef van waarheid en een intuïtief en gevoelswaarheid, dat maakt tegenwoordig het grote verschil. De nieuwe tijd maakt dat steeds meer mensen deze ‘waarheidszeef’ bezitten en alleen dat doorlaten, wat echt en zuiver is. Die krachten nemen steeds meer toe. Die mogelijkheden nemen ook individueel meer bij mensen toe, daardoor wordt het voor de mens in de komende tijd steeds gemakkelijker om te existeren in de toekomst. En wordt het voor de mensen die geleefd hebben met ‘list en bedrog’ ook steeds moeilijker om zich te handhaven. Ze worden sneller doorzien of misschien beter gezegd ‘doorvoeld’. Intuïtief doorgelicht en dat is het grote verschil met vroeger. De tijd dat men iets kon beweren, met ‘feiten’ kon staven, kon manipuleren en alles tot een zogenaamde waarheid om kon buigen. Die tijd is geweest. Maar nu is er een andere tendens, een gevoelswaarheid, een intuïtieve waarheid, die de zogenaamde waarheid ontmaskert en aan de kaak stelt. Het komende tijdperk heeft als voordeel dat al degenen die de oprechte waarheid liefhebben, alsook de onbaatzuchtige liefde, de ‘waarachtigheid’ aan hun zijde hebben. En al degenen die dat niet hebben, zullen blijven steken in de energie van het verleden, wat uiteindelijk tegen hen zal keren. Door een meer ‘waarachtiger’ manier van leven, zal in de toekomst de ‘levenskwaliteit meer de aandacht krijgen dan de levenskwantiteit’. Men zal tegen heel veel dingen anders aan gaan kijken en men zal zien en beter na gaan denken over de gevolgen van het eigen handelen. Dit mede doordat de intuïtie toeneemt en doordat de ‘waarheidsgevoelens, de waarheidszeef’ beter bij de mensen zal gaan werken. Wat uiteindelijk zal leiden tot een eerlijker en vreedzamere manier van samenleven, waardoor er in de (nabije) toekomst een betere maatschappij zal ontstaan.             


Inspiratie: ‘Par Lanto’. ‘Denk met je hart’, Cobie de Haan.                             
Geen opmerkingen:

Een reactie posten