woensdag 14 oktober 2015

Elementalen.

Elementalen.


Voorwoord.

Elementalen vormen het laatste onderdeel in het scheppingsproces, dat zich eenvoudigweg van ‘gedachtevorm’ op het hoogste goddelijke niveau, zich naar het laagste fysieke niveau toe beweegt. Op het laagste fijnstoffelijke (etherische) niveau vertegenwoordigen zij de levende ‘bouwstoffen’, van waaruit alles in de fysieke wereld zich uiteindelijk openbaart. Dit geldt dus voor al de vier natuurrijken inclusief het mensenrijk. De Elementalen onderscheiden zich in: ‘Lucht-, Vuur-, Water- en Aarde Elementalen’. Samengevat vormen zij de onderste schakel in de reeks creatieve processen die aan de schepping ten grondslag liggen. De Elementalen zijn als het ware het ‘eindproduct’ in de omvorming van de kosmisch etherische stof naar uiteindelijk de vaste stof in de fysieke wereld. Zo heeft ook elk levend wezen in de verschillende natuurrijken inclusief de mens een ‘Lichaamselementaal’, die een combinatie is van de genoemde vier Elementalen. Deze Lichaamselementalen bevinden zich met uitzondering van de Maanpitri’s, die als levende bouwstoffen (devische leventjes) ten grondslag liggen aan de grofstoffelijke verschijningsvorm*, zich in de vierde dimensie waarvan de elementskwaliteiten vanuit de fijnstoffelijke wereld in de vaste vormwereld worden ‘gespiegeld’. Maar zoals algemeen bekend bestaat de mens behalve uit het fysieke lichaam, ook uit een etherisch lichaam dat als ‘Levenslichaam’ ons in staat stelt te bewegen, te voelen en te denken. In dit Levenslichaam huist nu op subtielere energieniveaus de genoemde Lichaamselementalen, die ons lichaam op ‘elementniveau’ onderhoudt en instant houdt. Deze natuurlijke Elementalen vertegenwoordigen zodoende de onderste schakel in het grote scheppingsproces, door wie de elementkwaliteiten in ons lichaam nader tot uitdrukking worden gebracht.De vier Elementalen.

Maar zo goed als het menselijke lichaam op een subtiel fysiek niveau de Elementalen in zich hebben, heeft het planetaire lichaam van de aarde dat op dezelfde manier op haar eigen subtiel niveau. De mens vertegenwoordigt de microkosmos op het planetaire lichaam van Gaia (de aarde), gelijk Gaia op dezelfde manier deel uitmaakt van de macrokosmos in ons universum. Met andere woorden, alles in de fysieke wereld vertegenwoordigt de Elementalen en existeert daardoor. Nader gespecificeerd, heeft de mens in haar op koolstof gebaseerde menselijk lichaam, het ‘aarde element’ ofwel de Aarde Elementalen (de Gnomen) in zich. In haar lichamelijke vloeistof heeft de mens het ‘waterelement’, de Water Elementalen (de Undines) in zich. Voor wat betreft, ‘lucht en zuurstof’ heeft de mens het ‘lucht element’, ofwel de Lucht Elementalen (de Sylphs) in zich. En in haar neurale activiteit en Kundalini kracht heeft de mens het ‘vuurelement’, ofwel de Vuur Elementalen (de Salamanders) in zich. Aangezien alle Elementalen vierdimensionaal zijn, gehoorzamen zij niet aan de regels van de derde dimensionale ‘afscheiding’ (van Alles Dat Is, de Bron). Iedere ervaring die welke Elementaal dan ook heeft, wordt ogenblikkelijk gedeeld met alle Elementalen in de ons omringende ruimte. In feite werken alle vier de groepen Elementalen, zowel binnen als buiten het menselijk lichaam, in overeenstemming met elkaar. Binnen de innerlijke werkelijkheid van ons menselijk lichaam, stimuleren ‘gedachten en emoties’ alle Elementalen. Die op hun beurt alle Elementalen weer stimuleren in onze externe wereld. Op deze manier, leven de Elementalen in ons fysieke lichaam en onze Aura, in voortdurende eenheid met de Elementalen in het planetaire lichaam van Gaia en haar atmosfeer.
Water Elementalen, de Undines.

Water wordt bij de Elementalen geassocieerd met emoties, net zoals lucht geassocieerd wordt met gedachten. De Water Elementalen bij de mens, ofwel de Undines, regelen in het menselijk lichaam de lichamelijke vloeistof. Of beter gezegd, het bloed en de circulatie van het bloed dat het 'domein’ van het hart is. Als het hart niet functioneert, sterft het menselijk lichaam. Vandaar dat als het hart niet goed functioneert de mens de emotie van angst ervaart, de angst voor het sterven. Omgekeerd wordt de emotie van Liefde ook met het hart geassocieerd. Dit is omdat ons hart ook als ons ‘thuis’ wordt gezien van onze Ziel/Zelve, van waaruit Onvoorwaardelijke Liefde gevoeld kan worden. Aangezien alle emoties de één of andere octaaf zijn van de 3D gepolariseerde ‘goede/liefdevolle’ en ‘slechte/angstige’ emoties van ons hart, dienen de Undines als zodanig als de doorgevers van onze emoties. Onze emoties vertegenwoordigen als het ware het uitgangspunt van ons bewustzijn, want zij representeren onze bekwaamheid om te voelen en daar bewust van te zijn. Of te wel zij vertegenwoordigen onze Zelf. Als men geboren wordt, is men het Zelf, ofwel de Ziel/Zelf. Tijdens het proces van opgroeien, wordt men steeds meer bewust van het fysieke lichaam en van het ego die het regeert. Uiteindelijk wordt men het ego/Zelf. Indien men het bewustzijn verder uitbreidt, zou men nader kunnen: ‘Voelen’ en bewust kunnen zijn van zijn of haar innerlijke Gidsen. Van ook de Heilige Geest, de Engelen en van de andere leden van de innerlijke wereld. Uiteindelijk, als men nog verder gaat op het ‘Innerlijke Pad’, wordt men bewust van het eigen Hogere Zelf. Het Hogere Zelf die men dan bewust integreert in het fysieke lichaam. Maar onze ‘Cerebrale Spinale Vloeistof’ (ook wel Ruggenmergvloeistof), is ook een waterelement en valt daarom ook onder het domein van de Water Elementalen, de Undines. Deze vloeistof stroomt tussen ons brein en de schedel, door de ventrikels van ons brein en op en neer tussen de wervelkolom. En tussen de zenuwen en het ruggenmerg om de zenuwen te verzachten en om onze primaire neurale synapsen (verbindingen tussen neuronen) te gebruiken.
Vuurelementalen, de Salamanders.

Het is door de Elementalen dat de mens de planeet, het weer, haar medemens, alsook de planten en dieren waarmee men contacteert, kan beïnvloeden. Onze gedachten zijn bijvoorbeeld het eindresultaat van de neurale activiteit, die onze innerlijke Vuur Elementalen initiëren en completeren. Aangezien onze innerlijke Vuur Elementalen in overeenstemming met alle Vuur Elementalen op de planeet werken, worden alle individuele gedachten ‘Planetaire’ gedachten, via de Eenheid waarin alle Elementalen leven. Daarom beïnvloeden de gedachten ook alle Vuur Elementalen op Gaia en haar medebewoners. Vandaar dat, wanneer gedachten zuiver en vriendelijk zijn, de innerlijke Elementalen aantrekken die ook zuiver en vriendelijk zijn. Omgekeerd geldt dat ook voor negatieve en slechte gedachten. Wanneer men kiest om positief te denken, beïnvloed men de Vuur Elementalen op een positieve manier, die op diens beurt weer de Vuur Elementalen van Gaia en van ieder ander beïnvloeden. De fotonen van de Zon, die zich met de Vuur Elementalen verenigen, kunnen gemakkelijker integreren in het planetaire lichaam vanwege de overgang naar het Nieuwe Tijdperk. En de gedachten van een ieder zullen daardoor positief beïnvloed worden, aangezien de innerlijke Elementalen een serene zegen delen met die van elk ander. Aan de andere kant, wanneer de innerlijke gedachten ‘verdrietig, kwaad of angstig’ zijn, verspreid deze gevoelens zich ook naar de omgeving. Men magnetiseert dan anderen die lijden, of een ‘slecht gevoel’ in anderen creëren. Planten zullen door deze negatieve gedachten niet groeien, dieren zullen weglopen of aanvallen en zelfs het weer in de omgeving zou daardoor beïnvloed kunnen worden. Het weer of de klimatologische omstandigheden in een bepaald gebied, kan een reactie zijn op de bewoners van dat gebied. Aangezien alles een optelsom van het totaal is en alle innerlijke Vuur Elementalen bij elkaar, weer de Vuur Elementalen van het planetaire lichaam beïnvloeden.
Aarde Elementalen, de Gnomen.

Maar ook zijn alle gedachten in feite een samenwerkend geheel tussen de Aarde Elementalen van de mens, en die van de ‘neurotransmitters, enzymen en andere chemicaliën’ om de verandering in polariteit te creëren, waardoor er een elektrisch signaal uitgaat naar de Vuur Elementalen die de zenuwcel aansteken. Vandaar dat gedachten ook een grote invloed hebben op de Aarde Elementalen van de innerlijke en de externe wereld van de mens. Als de gedachten chaotisch, obsessief of verward zijn, vinden de innerlijke Aarde Elementalen het moeilijk om zichzelf te stabiliseren. Deze persoonlijke instabiliteit beïnvloedt dan weer de Planetaire Aarde Elementalen door geologische instabiliteit te creëren. Terwijl de mens het planetaire lichaam bewandelt, beïnvloed als het ware iedere stap van de mens de Aarde Elementalen van het planetaire lichaam. De planetaire Aarde Elementalen houden de boodschap vast die van elke stap van de mens uitgaat en geven het door aan de volgende persoon of dier, die toevallig in de buurt is. Vandaar dat het zo weldadig is om in het bos, de wildernis, de sneeuw of op een verlaten strand te lopen. Dat komt omdat het fysiek ‘rustig’ is en de innerlijke Aarde Elementalen niet resoneren met die van anderen. Vandaar dat het gemakkelijker voor hen is om met het Zelf te resoneren. Deze ervaring is ook de oorsprong van het gezegde: ‘Loop in de voetsporen van de Meesters’. De Meesters zijn wezens, menselijk of niet menselijk, die een Meesterschap verkregen hebben over hun gedachten en gevoelens. En daardoor een Meesterschap verkregen hebben over hun Innerlijke Elementalen. Deze Meesters werken bewust, zowel met hun persoonlijke als met de planetaire Elementalen. Maar ook met de innerlijke elementalen van anderen om de diepe, innerlijke vrede over te dragen van het in ‘Constante Communicatie’ te zijn met hun Multidimensionale Zelf.
Lucht Elementalen, de Sylphs.

De Lucht Elementalen helpen het stromen van levengevende zuurstof, dat jullie bewustzijn geeft. Het eerste dat gebeurt wanneer men lijdt aan zuurstofgebrek is, dat je denken in toenemende mate verward raakt totdat je bewusteloos raakt. Vandaar dat adequaat stromen van zuurstof door het eigen fysieke lichaam, onontbeerlijk is voor het heldere denken. Dit is waarom het Element van Lucht ook geassocieerd wordt met de gedachten. De Lucht Elementalen, de Sylphs, ondersteunen de mens met de ademhaling. De Lucht Elementalen vermengen de gedachten ook met de gedachten van anderen via het Eenheidsbewustzijn dat alle Elementalen delen. Met iedere inademing ontvangt men gedachten van anderen en met iedere uitademing, zendt men de eigen gedachten ook naar anderen via de Lucht Elementalen. Alle gedachten voeden het Collectieve Bewustzijn en het Planetaire bewustzijn, die daardoor de dagelijkse ervaringen beïnvloeden alsook de ervaringen van anderen. Nader gedefinieerd, is het Collectieve Bewustzijn het gecombineerde bewustzijn van alle mensen, terwijl het Planetaire Bewustzijn het gecombineerde bewustzijn is van alle levende wezens in alle dimensies. Vandaar dat het Planetaire Bewustzijn meer uitgebreid is dan het Collectieve Bewustzijn van de mensheid. De Sylphs leven in de Aura van de mens en dragen ook constant bij aan de Aura van het Planetaire lichaam, zo ook aan de atmosfeer en van de kwaliteit van de lucht en de hemel van de planeet. Als men ‘bewolkte’ gedachten heeft, dan draagt men collectief gezien die boodschap ook over aan de atmosfeer. Aan de andere kant, wanneer men ‘helder denkt’, dan draagt men collectief ook bij aan een heldere dag. Men ziet dagelijks hoe het weer verandert. Dit is omdat de planeet door de energie van Aquarius meer ‘vierdimensionaal’ aan het worden is. Daarom is de werkelijkheid meer kneedbaar en gemakkelijker te beïnvloeden door de gedachten en gevoelens van de mensheid. Maar vrees niet voor deze verklaring, want het biedt ook hoop. Want zo goed als een ieder geleidelijk aan ‘Meester’ wordt over zijn of haar eigen elementen, innerlijke gevoelens en kwaliteiten, zullen de innerlijke Elementalen de mens helpen bij het vasthouden van de groei naar het innerlijke Meesterschap. De Elementalen dienen ook om door die ‘geleidelijke groei naar Meesterschap’, bij te dragen aan de innerlijke Elementalen van anderen en aan de Elementalen van de planeet. Op deze manier, dienen de Elementalen om zowel de vibratie te verhogen van elk individu, alsook van het planetaire lichaam met al zijn bewoners.

Het Meesterschap dat men geleidelijk aan verkrijgt over de fysieke elementen van het menselijk lichaam, stelt de mens in staat tot zowel een actief partnerschap met de eigen Innerlijke Elementalen, alsook ook met de Planetaire Elementalen. De mens heeft een aangeboren kracht om een beroep te kunnen doen op de eigen Innerlijke Elementalen, om te helpen met de persoonlijke gezondheid en transformatie, alsook met het gezond houden en het transformeren van het Planetaire Lichaam. Besef hoe krachtig wij in wezen kunnen zijn!


 * Pitri's zijn te onderscheiden in 'Maanpitri's en Zonnepitri's'. De Maanpitri's zijn die Elementale deeltjes of leventjes waaromheen in het kort gezegd, de natuur het fysieke lichaam heeft geconcentreerd. De lagere 'voertuigen' van de mens op het 'stoffelijk, astraal en mentaal niveau', zijn opgebouwd uit Maanpitri's. Of te wel het 'voertuig van de Ziel'. Het Geestelijke of Causale voertuig is opgebouwd uit Zonne pitri's. De Maanpitri's zijn dus de Elementalen op het 'stoffelijke, astrale en mentale' gebied. Het fysieke lichaam lijkt solide en stoffelijk, maar is in wezen 'Energie'. Die Energie is het resultaat van de activiteit van deze kleine pitri's of Elementale devische leventjes.

Daarnaast is er nog sprake van 'levensatomen of ook wel permanente atomen' genoemd. Deze levensatomen bezielen de fysieke atomen van het menselijk lichaam, tijdens het bestaan in de fysieke wereld .Zij zijn kernfysische 'leventjes' die leven, bewegen, groeien en nooit stilstaan. Deze atomen bewegen zich spiraalsgewijs naar steeds hogere energiefrequenties. Omdat een fysiek lichaam 'stof'' aantrekt van een gelijk trillingsgetal, zal elke vooruitgang in elk opeenvolgend aards leven een verfijnder lichaam met een steeds hogere 'trillingsfrequentie' scheppen. De permanente atomen zijn dus 'kernfysische' leventjes die de subatomaire deeltjes aantrekken, waaruit eerst het 'mentale, dan het astrale en vervolgens het etherisch stoffelijk lichaam' worden gevormd. Waarna het grofstoffelijke lichaam 'condenseert' en zich in de baarmoeder ontwikkelt tot een fysiek menselijk wezen.  


Zie tevens: Kosmische dimensies delen 1 en 2 van 11 mei 2012


Inspiratie: ‘De Elementalen spreken’, Dr. Suzanne Lie. Site ‘Denk met je hart’                 

                      

                        

  

1 opmerking:

  1. Deze berichten zijn zeer belangrijk, Blij ben ik deze informatie zeer nuttig is.
    Blijdschap en Dankbaar.de shit moet uit onze lichamen! Alles reinigen. werk aan onze terugkomst in een gezond Lichaam! Hartegroet,
    Gerda Hoogvorst

    BeantwoordenVerwijderen